RSS

Habarlar

Türkmenistanyň we Argentina Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2017-nji ýylyň 27-nji aprelinde Aşgabatda, Türkmenistanyň we Argentina Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Argentinanyň wekiliýetine Daşary işler ministri...

Dowamy
Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiýasiýasynyň VII mejlisi öz işine başlady

2017-nji ýylyň 27-nji aprelinde Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiýasiýasynyň VII mejlisi öz işine başlady. Oňa ýurd...

Dowamy
Adam hukuklary meseleleri boýunça Türkmenistan we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda nobatdaky dialog geçirildi

2017-nji ýylyň 25-nji aprelinde Aşgabatda adam hukuklary meseleleri boýunça Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda nobatdaky dokuzynjy dialog geçirildi. ÝB-niň wekiliýetiniň düzüminde Ýewro...

Dowamy
Türkmenistanyň we Şwesiýa Patyşalygynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2017-nji ýylyň 25-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Şwesiýa Patyşalygynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Şwed tarapynyň w...

Dowamy
Çeh-Türkmen dostluk jemgyýeti “Dostluk” atly žurnalyň ýörite sanynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi

2017-nji ýylyň 25-nji aprelinde iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen Çeh-Türkmen dostluk jemgyýetiniň başlygy jenap Rene Waşekiň baştutanlygyndaky wekiliýeti Türkmenistanyň Halkara Ynsanperwer yly...

Dowamy
Owganystanyň Türkmenistandaky Baş konsuly öz işine başlady

2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky (Mary şäheri) täze bellenen Baş konsuly jenap Arsala Nasratulla bilen duşuş...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Ýaponiýanyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýaponiýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk bankynyň, Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň, Eksport we maýa goýumlary ätiýaçland...

Dowamy