RSS

Habarlar

Türkmenistanyň we Şwesiýa Patyşalygynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2017-nji ýylyň 25-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Şwesiýa Patyşalygynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Şwed tarapynyň w...

Dowamy
Çeh-Türkmen dostluk jemgyýeti “Dostluk” atly žurnalyň ýörite sanynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi

2017-nji ýylyň 25-nji aprelinde iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen Çeh-Türkmen dostluk jemgyýetiniň başlygy jenap Rene Waşekiň baştutanlygyndaky wekiliýeti Türkmenistanyň Halkara Ynsanperwer yly...

Dowamy
Owganystanyň Türkmenistandaky Baş konsuly öz işine başlady

2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky (Mary şäheri) täze bellenen Baş konsuly jenap Arsala Nasratulla bilen duşuş...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Ýaponiýanyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýaponiýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk bankynyň, Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň, Eksport we maýa goýumlary ätiýaçland...

Dowamy
Hazarýaka döwletleriň wekilleri söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar

2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky maslahaty öz işine başlady. Bu duşuşygy Türkmenistanyň Daş...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar boýunça maslahat geçirildi

2017-nji ýylyň 21-nji aprelinde Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar boýunça maslahat geçirildi. Maslahat Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili...

Dowamy
Moskwada “Türkmenistan-Russiýa: diplomatik gatnaşyklaryň 25 ýyllygy” atly tegelek stol geçirildi

Moskwada Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stolyň mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihan...

Dowamy