Astanada GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Gazagystanyň paýtagty Astana şäherinde GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy.

Wekiliýet ýolbaşçylary düzüminde geçirilen mejlisde GDA-nyň agza ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň aktual meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

Giňişleýin düzümde geçirilen mejlisiň gün tertibinde 15 sany dürli ulgamlarda hyzmatdaşlygyň meselelerine seredildi.

Mejlisde 2019-njy ýylda GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisi Aşgabatda geçirilmegi barada karar edildi.