Habarlar

Olimpiýa şäherçesinde metbugat maslahaty geçirildi

2017-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Olimpiýa şäherçesiniň Media merkezinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin metbugat maslahaty geçirildi. Maslahatyň esasy meseleleri gatnaşyklary...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Bosgunlaryň sport toparlary baradaky BMG-niň Jarnamasy boýunça maslahat geçirildi

2017-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Adam hukuklary baradaky Geňeşiniň 36-njy mejlisinde Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Singapur Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Singapur Respublikasynyň Daşary işler we zähmet resurslary boýunça döwlet ministri Sam Tanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Taýland Patyşalygynyň premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga gelen Taýland Patyşalygynyň Pre...

Dowamy
Ýaponiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga gelen Ýaponiýanyň...

Dowamy
Ýaryşlaryň ilkinji gününde Türkmenistanyň ýygyndysy 16 altyn medala mynasyp boldy

2017-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň birinji güni tamamlandy. Oýunlaryň resmi açylyşy Aşgabatda 17-nji sentýabrda boldy, emma häzirden jiu-ji...

Dowamy
Yapyk binalarda we söweş sungaty boýunça 5 Aziýa Oýunlary dabaraly açyldy

2017-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezienti Gurbanguly Brdimuhamedowyň, birnäçe ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň, daşary ýurtlaryň görnükli döwlet işgärleriniň, ha...

Dowamy