Habarlar

Ýaponiýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri üstünlikli geçirildi

2017-nji ýylyň 10-13-nji noýabry aralygynda Yaponiýanyň Tokio we Tendo şäherlerinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Geçirilen Medeniýet günleri iki halklaryň medeni-ruhy taýdan ýakynlaşmag...

Dowamy
Katar döwletiniň Daşary işler ministrliginiň Baş sekretary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII) işine gatnaşmak üçin T...

Dowamy
BAE-niň Daşary işler boýunça Döwlet ministri bilen geçirilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Owganystan boýunça ministrler derejesindäki ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII)...

Dowamy
Türkmenistan we Günorta Aziýanyň sebitleýin hyzmatdaşlyk assosiýasiýasy gatnaşyklary ösdürmek meselelerini maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Owganystan boýunça ministrler derejesindäki ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII)...

Dowamy
Aşgabatda Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk Maslahaty (RECCA VII) geçirildi

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda  Aşgabatda owgan meselesi boýunça möhüm soraglaryň çözülmegine özara ylalaşylan çözgütleri işläp taýýarlamakda geljekki tagallalary birleşdirmäge, Owganystanyň parahat...

Dowamy
Türkmenistanyň we Gruziýanyň Daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn özara gatnaşyklaryň meselelerini maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII) çäklerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň...

Dowamy
Eýranyň Ýol we şäher gurluşyk ministri bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow...

Dowamy