Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Oganystan Yslam Respublikasynyň DIM-niň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 20-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iş sapary bilen Aşgabada gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary jenap Nasir Ahmad Andişa...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Palestinanyň wekiliýeti bilen gepleşikler

2017-nji ýylyň 20-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Palestinanyň Daşary işler ministriniň orunbasary j-p Mazen Şamiýanyň ýolbaşçylygyndaky wekili...

Dowamy
«Raýatsyzlygy azaltmak boýunça Türkmenistanyň oňyn tejribesi» atly halkara duşuşygy

Şu gün 2017-nji ýylyň 20-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda «Raýatsyzlygy azaltmak boýunça Türkmenistanyň oňyn tejribesi» atly halkara duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahat geçirildi

2017-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň binasynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp «Bitarap Türkmenistanyň...

Dowamy
Buharestde bahar sergi-ýarmarkasy geçirildi

2017-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Buharestdäki Ilçihanasy GDA ýurtlarynyň Ilçihanalary bilen bilelikde Rumyniýanyň medeniýet we milli özboluşlylyk ministrliginiň ýardam bermeginde “Bilel...

Dowamy
Türkmen-belarus hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň binasynda iş sapary bilen Aşgabada gelen Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ýewgeniý Şestakow bile...

Dowamy
ABŞ-nyň “FIT International” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Kört Edwardsyň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde duşuşygy

2017-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň “FIT International” kompaniýasynyň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna g...

Dowamy