Habarlar

Aşgabatda geçirilen işewürler maslahatynda sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň ugurlary maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) çäklerinde Aşgabatda işewürler maslahaty geçirildi we onuň dowamynda döwlet gurama...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Pakistanyň Meýilnamalaşdyryş Komissiýasynyň başlygynyň orunbasary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň DIM-niň desgasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal ministr derejesindäki Meýilnamalaşdyryş Komissi...

Dowamy
Moskwada Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi» kitabynyň tanyşdyrylyş daba...

Dowamy
Türkmenistan we Türkiýe geljekki ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Aşgabatda Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII) işine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Türkiýe Respublikasynyň Daşary...

Dowamy
USAID-yň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekilhanasynyň direktory bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) işine gatnaşmak üçin Türk...

Dowamy
Aşgabatda Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahaty öz işine başlady

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda paýtagtda ýerleşýän “Ýyldyz” myhmanhanasynda ikigünlik Owganystan boýunça 7-nji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk Maslahaty (RECCA VII)  öz işine başlady. Maslahatyň il...

Dowamy
Türkmenistan we Malaýziýa hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Owganystan boýunça ministrler derejesindäki ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VI...

Dowamy