Habarlar

Aşgabatda CAREC-iň 17-nji Ministrler maslahaty öz işini dowam etdi

2018-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabat şäherinde Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) boýunça 17-nji Ministrler maslahaty öz işini dowam etdi. Maslahat öz işini «Merkezi Aziýa...

Dowamy
Türkmen-italýan işewürler maslahaty özarabähbitli hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine garaýar

2018-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda türkmen-italýan işewürler maslahaty geçirildi we oňa gatnaşmak üçin Italiýa Respublikasynyň işewür adamlarynyň wekilç...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Abu-Dabide “ADIPEС–2018” atly nebitgaz sergi–maslahatyna gatnaşdy

2018–nji ýylyň 12–15-nji noýabry aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde bu ýurduň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň howandarlygynda “ADIPEС–2018” atly 21-nji halkara n...

Dowamy
Aşgabatda CAREC-iň 17-nji Ministrler maslahaty öz işine başlady

2018-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabat şäherinde «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasynyň 17-nji Ministrler maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň işine gatnaşma...

Dowamy
Türkmenistan we Germaniýa- ikitaraplaýyn bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýolunda

2018-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýetiniň Germaniýa Federatiw Respublikasyna sapary başlady. Saparyň ilkinji gününde Türkmenistanyň Daşary işler mini...

Dowamy
Braziliýanyň Türkmenistandaky Ilçisi öz işine başlady

2018-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine ynanç hatlaryny gowşurmak maksady bilen gelen Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan...

Dowamy
Aşgabatda CAREC-iň 17-nji Ministrler maslahaty geçiriler

2018-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabat şäherinde «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasynyň 17-nji Ministrler maslahaty geçiriler. Halkara derejesinde geçiriljek b...

Dowamy