Habarlar

Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Müdiriýetiniň nobatdan daşary mejlisi

2018-nji 23-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny (AHHG) esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň sammitiniň öňüsyr...

Dowamy
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary bilen gelmegi meýilleşdirilýär

2018-nji ýylyň 23-24-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekowyň Türkmenistana döwlet sapary bilen ge...

Dowamy
Durnukly ösüş boýunça Döwletara komissiýasynyň agzalarynyň iş maslahaty

2018-nji 22-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny (AHHG) esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Sammitiniň öň ýan...

Dowamy
Merkezi Aziýanyň Döwletara suw hojalyk utgaşdyryjy komissiýasynyň 74-nji mejlisi

2018-nji 22-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny (AHHG) esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň sammitiniň öňüsyr...

Dowamy
Türkmen-özbek işewür forumy

2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenabat şäherinde Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň we Özbegistan Respublikasynyň Buhara welaýatynyň söwda-ykdysady, medeni-gumanitar ulgamdaky hyzmatdaşlygynyň çäk...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda durmuşa geçirilmegi boýunça tegelek stolunyň mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanda Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa geçirmegine bagyşlanan tegelek stol görnüşindäki mejlisi geçirildi. Çärä T...

Dowamy
Türkmenistan bilen Özbegistanyň sebitleriniň arasyndaky gatnaşyklar ösýär

2018-nji ýylyň 15-nji awgustynda Daşoguz şäherinde Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň we Özbegistan Respublikasynyň Horezm welaýatynyň döwlet gurluşynyň wekilleriniň, senagatçylaryň, işewürleriň hem-d...

Dowamy