Habarlar

Ankara şäherinde türkmen talyplarynyň arasynda futbol bäsleşigi geçirildi

Ýurdumyzda geçirilýän “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport çäreleriň biraýlygy hem-de Türkmenistanyň ulag diplomatiýasynyň üstünlikleri mynasybetli 2018-nji ýylyň 20-nji ap...

Dowamy
Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Ilçihanasy kiçi futbol boýunça ýaryş geçirdi

Yurdumyzda her ýylyň 5-nji apreli 5-nji maýy aralygynda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriniň biraýlygy mynasybetli, 2018-nji ýylyň 20-nj...

Dowamy
Yslamabatda Türkmenistanyň Pakistandaky Ilçihanasy tarapyndan sport çäreleri geçirildi

2018-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanda her ýylyň 5-nji apreli we 5-nji maýy aralygynda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn-durmuş medeni çäreleriň biraýl...

Dowamy
Pekinde türkmen-hytaý sport baýramçylygyi geçirildi

2018-nji ýylyň 20-nji aprelinde Hytaý Halk Respublikasynyň Milletleriň merkezi uniwersitetiniň sport toplumynda Türkmenistanyň HHR-daky Ilçihanasynyň işgärleriniň, Pekiniň ýokary okuw mekdepleriniň mu...

Dowamy
Belarus Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ylmy işleri boýunça maslahat geçirildi

2018-nji ýylyň 19-nji aprelinde Belarus Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopedik kitabynda beýan edilen d...

Dowamy
Durnukly ösüş üçin daşky gurşawy goramak boýunça sebitleýin maksatnamany işläp taýýarlamak boýunça işçi topar döredildi

Aşgabatda Durnukly ösüş üçin daşky gurşawy goramak boýunça sebitleýin  maksatnamany işläp taýýarlamak boýunça Merkezi Aziýada ilkinji pudagara maslahat beriş duşuşygy geçirildi. Araly halas etmek boýu...

Dowamy
Türkmenistanyň we Russiýanyň arasynda konsullyk meseleleri boýunça ikitaraplaýyn geňeşmeler geçirildi

2018-nji ýylyň 18-nji aprelinde Tütkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Russiýanyň degişli edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda daşary işler ministrleriniň orunbasarlary dereje...

Dowamy