Habarlar

Türkmenistanyň paýtagtynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady

2018-nji ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň paýtagtynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Sergi häzirki Türkmenistanda şähergurluşyk, binagärlik hem-de şäher dü...

Dowamy
Türkmenistandaa IX halkara Gaz kongresi öz işine başlady

2018-nji ýylyň 23-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresi öz işine başlady. Bu iri ýöriteleşdirilen forumy “Türkmengaz” Döwlet konserni bilen Gollandiýa...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministriniň Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Peter...

Dowamy
Türkmenistanyň wekilýeti Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň 71-nji mejlisine gatnaşýar

2018-nji ýylyň 21-nji maýynda Ženewa şäherinde Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň 71-nji mejlisi öz işine başlady. Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň wekillerinde...

Dowamy
Teleradioýaýlymlaryň halkara standartlary ÝHHG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň üns merkezinde

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, şeýle hem parlament wekilleri, žurnalisler we ygtyýarly guramalaryň, bilim we ylmy-barlag edaralaryň işgär...

Dowamy
Maldiwler Respublikasynyň daşky gurşaw goramak we energetika ministri bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministriniň Maldiwler Respublikasynyň daşky gurşaw goramak we energetika ministri Torik Ibragim bilen duşuşygy bol...

Dowamy
Halkara maglumat howpsuzlygy meselelerine bagyşlanan türkmen-rus hökümetara geňeşmeleri

2018-nji ýylyň 22-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň degişli ministrlikleriniň we edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda halkara maglumat howpsuzlygy boýunça türkmen-rus...

Dowamy