Habarlar

Nowruz baýramy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Nowruz baýramynyň däp-dessurlary Efiopiýanyň paýtagty Addis-Abebada geçirilen Maddy däl medeni mirasyny goramak boýunça komitetiniň 11-nji mejlisinde ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna gi...

Dowamy
Amritsarda “Aziýanyň Ýüregi – Stambul hereketi” atly ministrler derejesindäki altynjy maslahat geçirildi

2016-njy ýylyň 3-4-nji dekabry aralygynda Hindistanyň Amritsar şäherinde Owganystanyň syýasy durnuklylygyny pugtalandyrmak boýunça Stambul hereketine gatnaşyjy ýurtlaryň “Aziýanyň Ýüregi” atly ministr...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

2016-njy ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň wekilýetine mini...

Dowamy
Aşgabat şäherinde German ykdysadyýetiniň Türkmenistandaky güni geçirildi

2016-njy ýylyň 1-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde German ykdysadyýetiniň Türkmenistandaky günleri geçirildi. Bu forumy Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy we Merkezi Aziýada German ykdysadyýetiniň we...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk etjek döwründe degişli halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň anyk ugurlaryny kesgitlemek boýunça iş duşuşygy geçirildi

2016-njy ýylyň 30-njy noýabry – 1-nji dekabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk etjek döwründe degişli halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň anyk u...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Türmen-Eýran hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2016-njy ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň Aziýa we Ýuwaş umman sebitiniň ýurtla...

Dowamy
Türkmenistanyň Bruneý-Darussalam Döwletindäki Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Bruneý-Darussalam Döwletindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ý.Mämmedow (oturýan ýeri Kuala-Lumpur şäheri) Bruneý-Darussalam Döwletiniň Soltan...

Dowamy