Habarlar

Tbiliside Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 17-nji iýulynda Gruziýanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Gruziýanyň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň daşary işler ministrler derejesindäki nob...

Dowamy
Ýerine ýetiriji komiteti “Türkmenhowaýollary” gullugynyň Aşgabat 2017 oýunlarynda hyzmatdaşdygyny yglan etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Türkmenhowaýollary” gullugynyň Aşgabat 2017 oýunlaryna resmi hyzmatdaş hökmünde goşulýandygyny yglan etdi.    “Türkmenhowaýoll...

Dowamy
Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 13-nji iýulynda Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi M.Işangulyýew (oturýan ýeri Baku şäheri) Azerbaijan Respublikasynyň Prezidenti Ilham...

Dowamy
Tbiliside Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy dabaraly bellenildi

2017-nji ýylyň 14-nji iýulynda Gruziýanyň Milli ylymlar akademiýasynyň uly zalynda Türkmenistanyň we Gruziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Halkara mas...

Dowamy
Pekinde bilelikde ýerine ýetirilýän ykdysady taslamalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça türkmen-hytaý iş toparynyň 2-nji mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 13-nji iýulynda Pekinde bilelikde ýerine ýetirilýän ykdysady taslamalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça iş toparynyň 2-nji mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda taraplar iş toparynyň...

Dowamy
Duşanbede türkmen-täjik syýasy geňeşmeleri geçirildi

2017-nji ýylyň 13-nji iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R. Meredow Täjigistan Respublikasyna saparda boldy.   14-nji iýulda Täjigistan Resp...

Dowamy
Türkmenistan – Germaniýa: geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri

2017-nji ýylyň 10-12-nji iýulynda Türkmenistanyň wekiliýeti Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. 10-njy iýulda wekiliýet “Türkmenistan - Germaniýa: geljekki hyzmatdaşlygyň mümk...

Dowamy