Habarlar

Türkmenistan Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berýär

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak maksady...

Dowamy
Türkmenistan ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyna aýratyn ähmiýet berýär

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy R.Meredowyň Türkmenistana iş sapary bilen ÝUNESKO-nyň baş direktorynyň...

Dowamy
Ekspeditorlyk assosiasiýalarynyň Halkara federasiýasynyň Prezidenti bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Ekspeditorlyk assosiasiýalar...

Dowamy
«Аwazada» Türkmenistanyň we ÝTÖB-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň (ÝTÖB) wise-...

Dowamy
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň meseleleri Hazar innowasion tehnologiýalarynyň sergisiniň çäklerinde ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde Hazar innowasion tehnologiýalarynyň sergisiniň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary – Hökümetiň Diwanynyň ýolbaşç...

Dowamy
Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) Baş sekretary bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Birinji Hazar ykdysady forumyna gat...

Dowamy
Türkmenistan we Bolgariýa özarabähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmägi maksat edinýärler

2019-njy ýylyň 10-njy awgustynda Bolgariýa Respublikasynyň premýer-ministri Boýko Borisowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli wekiliýet Türkmenbaşy şäherine geldi. 11-nji awgustda B.Borisow Halkara Ha...

Dowamy