Habarlar

Türkmenistanda Gruziýanyň täze Ilçisi akkreditirlendi

2019-njy ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Gruziýanyň Türkmenistandaky täze Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mamuku Murjiknelini kabul etdi. Duşuşygyň başynda Gruziýa...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Bütindünýä bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Bütindünýä bankynyň Merkezi Aziýa boýunça Sebit direktory hanym Liliýa Burunçuk we Bütindünýä ba...

Dowamy
«Hazar deňzi - durnukly ösüş we dolandyryş» atly ýedinji okuw maslahaty öz işine başlady

2019-njy ýylyň 4-nji martynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly ýedinji okuw maslahaty öz işine başlady. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamed...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti «Hazar deňzi – Gara deňiz» halkara ulag ugrunyň döredilmeginiň taslamasy boýunça dörttaraplaýyn duşuşyga gatnaşdy

2019-njy ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän türkmen wekiliýeti Buharest şäherinde geçirilen «Hazar deňzi – Gara deňiz» halkara ulag ugrunyň döredi...

Dowamy
Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasy medeni-ynsanperwer ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2019-njy ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Medeniýet we jemagat diplomatiýasynyň işleri...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň Başlygy (ýerleşýän ýeri Anakara ş.) je...

Dowamy
«Hazar deňzi – durnukly ösüş we dolandyrmak» atly okuw kursyna gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutyna bardylar

2019-njy ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň, Halkara Umman institutynyň dolandyryjy direktory A...

Dowamy