Habarlar

Aşgabatda Türkmenistany we Polşanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2018-nji ýylyň 4-nji iýunynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Polşanyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlary derejesinde syýasy geňeşmeler geirildi. Polşanyň wekiliýetine Daşary işler ministriniň orun...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Kuweýt Döwletiniň wekiliýeti bilen gepleşikler geçirildi

2018-nji ýylyň 4-nji iýunynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň ýurdumyza iş sapary bilen gelen, Kuweýt Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Maj...

Dowamy
Argentinanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

2018-nji ýylyň 4-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine ynanç hatyny gowşurmak maksady bilen iş saparyna gelen Argentinanyň Türkmenistandaky (rezidensiýasy Moskwa ş.)...

Dowamy
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

2018-nji ýylyň 3-nji iýunynda  dün­ýä­niň köp ýurt­la­ryn­da il­kin­ji ge­zek Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­ni bel­le­nil­di, bu se­ne hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­...

Dowamy
Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan welotrek ýaryşyny geçirdi

2018-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy Gruziýanyň Milli welosiped federasiýasy bilen bilelikde Tbilisi şäheriniň olimpik sport merkezinde Bütindünýä welosiped gününe bagyş...

Dowamy
Stokgolmde Türkmen-şwed syýasy geňeşmeleri geçirildi

2018-nji ýylyň 30-31-nji maýynda Türkmenistanyň wekiliýeti Şwesiýa Patyşalygynda iş saparynda boldy. 30-njy maýda wekilieýt Stokgolmyň parahatçylyk meselelerini öwrenýän institutynyň (SIPRI) direktory...

Dowamy
Türkmenistan bilen Gambiýa Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gambiýa Respublikasynyň Daşary işler, halkara hyzmatdaşlyk we daşary ýurtlardaky gambiýalylaryň işleri boýunça ministri Usaini...

Dowamy