Habarlar

Ýaryşlaryň ilkinji gününde Türkmenistanyň ýygyndysy 16 altyn medala mynasyp boldy

2017-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň birinji güni tamamlandy. Oýunlaryň resmi açylyşy Aşgabatda 17-nji sentýabrda boldy, emma häzirden jiu-ji...

Dowamy
Yapyk binalarda we söweş sungaty boýunça 5 Aziýa Oýunlary dabaraly açyldy

2017-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezienti Gurbanguly Brdimuhamedowyň, birnäçe ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň, daşary ýurtlaryň görnükli döwlet işgärleriniň, ha...

Dowamy
Olimpiýa şäherçesinde Aziýada-2017-niň Media merkezi öz işine başlady

2017-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa Oýunlarynyň Olimpiýa şäherçesinde Media merkezi öz işine başlady. Oýunlaryň dowamynda bu merkez KHBS-niň işiniň esasy...

Dowamy
Walentina Matwiýenko Türkmen paýtagtynyň Hormatly raýaty boldy

2017-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça 5 Aziýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabada gele...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşiniň geçýän döwründe Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen bilelikdäki Türkmenistanyň we Br...

Dowamy
PRESS-RELIZ

2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça Geňeşi Türkmenistanyň hökümetiniň başlangyjy bilen “Parahatçylygy we adam hukukl...

Dowamy
OŇYN BAŞLANGYÇLAR – GLOBAL MESELELERI ÇÖZMÄGE GOŞANT

2017-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkdaky (ABŞ) ştab-kwartirasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahaty öz işine başlady. Bu maslahat 2017-nji ýylyň sentýa...

Dowamy