Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Kanadanyň Ilçisi bilen duşuşyk guraldy

2019-njy ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen, Kanadanyň Ilçisi Kristofer Kuter bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de «DÖM-nyň Ýaş ilçileri» bäsleşiginiň ýeňijileri bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Türkmenistandaky Wekilhanasy hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýerle...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Pekiniň Halkara işewürligi we ykdysadyýet uniwersitetindäki duşuşygy

2019-njy ýylyň 3-9-njy marty aralygynda düzüminde Türkmen döwlet maliýe institutynyň we Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instutynyň prorektorlary bolan Türkmenistanyň wekiliýeti Şanhaý Gazna b...

Dowamy
Mangeým şäherinde «Margiana – Türkmenistanyň çägindäki bürünç eýýamynyň şalygy» sergisiniň açylmagy

2019-njy ýylyň 9-njy martynda Mangeým şäheriniň Raýs-Engelhorn muzeý toplumynda «Margiana – Türkmenistanyň çägindäki bürünç eýýamynyň şalygy» atly arheologiki sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi....

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Berlindäki «ITB Berlin 2019» halkara syýahatçylyk sergisine gatnaşmagy

2019-njy 6-njy martynda Germaniýanyň Berlin şäherinde «ITB Berlin 2019» atly 53-nji halkara syýahatçylyk sergisi öz işine başlady. Sergä Türkmeniatanyň syýahatçylyk baradaky Döwlet komitetiniň we ýurd...

Dowamy
Türkmenistanyň suw, ulag we energetika diplomatiýasy ugamlarynda gazananlaryna bagyşlanan brifing

2019-njy ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň Türkmenistanda akkreditirlenen KHBS-niň wekilleriniň hem-de Ilçihanalaryň we halkara g...

Dowamy
Aşgabatda Stambul prosesiniň Ynamy berkitmek çäreleri boýunça tehniki toparynyň duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýardam bermeginde Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosesiniň “Sebit infrastrukturalar...

Dowamy