Habarlar

Aşgabatda “Merkezi Aziýa+ Ýaponiýa” gepleşiginiň çäklerinde Daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygy geçirildi

2017-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” gepleşiginiň agza döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygy geçirildi. Onuň iş...

Dowamy
Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 30-njy aprelinde Aşgabatda Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň Daşary işler ministrleri R.Meredow we F.Kisidanyň ýolbaşçylygynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň wekiliýetleriniň arasyn...

Dowamy
Özbegistanyň Daşary işler ministri bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 30-njy aprelinde paýtagtymyz Aşgabatda, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» atly dialoga gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň altynjy me...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Türkiýe Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow ministrligiň binasynda Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli ýurdumyzda geçirilýän baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin...

Dowamy
Wengriýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen  gelen Wengriýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän...

Dowamy
Türkmenistanyň we Argentina Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2017-nji ýylyň 27-nji aprelinde Aşgabatda, Türkmenistanyň we Argentina Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Argentinanyň wekiliýetine Daşary işler ministri...

Dowamy
Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiýasiýasynyň VII mejlisi öz işine başlady

2017-nji ýylyň 27-nji aprelinde Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiýasiýasynyň VII mejlisi öz işine başlady. Oňa ýurd...

Dowamy