Habarlar

Aşgabatda türkmen-gazak işewürler maslahaty geçirildi

2016-njy ýylyň 25-nji awgustynda Aşgabatda türkmen-gazak işewürler maslahaty geçirildi. Işewürler maslahaty Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy we Gazagystanyň Eksport we maýa goýumlary boýunça “Kazn...

Dowamy
Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerle...

Dowamy
Malaýziýanyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Malaýziýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi j-p Roseli bin Abdul bilen duşuşyk geçiril...

Dowamy
BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň baştutany bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (UNICEF) wekilhanasynyň Türkmenistanda täze bellenen baştutany Şahin Nilof...

Dowamy
Indoneziýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Indoneziýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Tähran ş.) j...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Çeh Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde öz diplomatik işini tamamlaýan Çeh Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Beýik Britaniýanyň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde  özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Beýik Britaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Sanjaý...

Dowamy