Habarlar

ÝHHG-niň ýanyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň ulag ugrundaky «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» we awtoralli «Аmul-Hazar 2018» diýen başlangyçlary barada beýannama bilen çykyş etdi

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda ÝHHG-niň ykdysady we ekologiýa meseleleri boýunça komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri ýurduň ulag ulgamyndaky esasy başlangyçlary barada beýa...

Dowamy
Nýu-Ýorkda TOPH gaz geçirijisiniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda BMG-niň ÖM-nyň Nýu-Ýorkdaky edara binasynda Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasy tarapyndan, Owganystanyň, Pakistanyň we Hindistanyň Hemişelik wekilhanalary bilen bileli...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti durnukly ösüş boýunça ýokary derejeli çarelere gatnaşdy

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Berdimuhamedowyň durnukly ösüş boýunça Ýokary derejeli syýasy forumynyň ministrler ýygnagynyň...

Dowamy
Türkmenistan we BMG geljekde hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar

2018-nji ýylyň 17-nji iýulynda BMG-niň Nýu-Ýorkdaky edara binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Baş Sekretar...

Dowamy
Pekinde “Ýüpek ýoly” atly Türkmenistanyň ilkinji wiza hyzmat ediş merkezi açyldy

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda Pekinde “Ýüpek ýoly” atly Türkmenistanyň ilkinji wiza hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Bu merkezi döretmek hakyndaky başlangyjy öňe sürüjiler bolup Türkmeni...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň howandarlygynda durnukly ösüş boýunça Ýokary derejeli syýasy forumynyň ministrler ýygnagynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Ykdysady we Sosial Geňeşiniň howandarlygynda «Dur...

Dowamy
«Daşary ýurtlarda bolýan adatdan daşary ýagdaýlara düşen raýatlaryň goragy» atly sebitleýin okuw maslahaty öz işine başlady

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda sebitleýin okuw maslahaty öz işine başlady. Maslahat adatdan daşary ýagdaýlarda meýilleşdirmek we seslenme...

Dowamy