Habarlar

Tokioda Garaşsyzlygyň 27 ýyllygy hem-de “Amul - Hazar 2018” halkara awtorallisiniň başlamagy mynasybetli çäre geçirildi

2018-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasynda Yaponiýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda ýurdumyz...

Dowamy
«Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisiniň başlanmagy mynasybetli maslahat

2018-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Türkmenabat şäheriniň Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda «Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisiniň başlanmagyna hormatly Prezidentimi...

Dowamy
Türkmenabatda halkara awtorallisiniň başlanmagy mynasybetli brifing geçirildi

2018-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda Türkmenabat şäherinde Žan-Lui Şlesseriň, «Amul-Hazar 2018» bäsleşiginiň direktory Rene Metsiň we rallä gatnaşýan meşhur türgenleriň gatnaşmagynda brifing geçirildi....

Dowamy
«Amul-Hazar 2018» halkara awtoralli ýaryşynyň dabaraly ýörüşine badalga beriler

2018-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenabat şäherinde «Amul-Hazar 2018» halkara awtoralli ýaryşyna bagyşlanyp dabaraly ýöriş geçi...

Dowamy
Türkmen neşirleri – abraýly halkara bäsleşigiň ýeňijileriniň hatarynda

2018-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda otuz birinji Moskwa Halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň çäginde GDA agza-ýurtlarynyň arasynda “Kitap sungaty” atly 15-nji halkara bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak d...

Dowamy
Aşgabatda energetika pudagynyň ösüşine bagyşlanan sergi öz işine başlady

2018-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda Söwda-senagat edarasynyň binasynda “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” ady bilen halkara sergi we maslahat öz işine başlady. Ýöriteleşdiri...

Dowamy
Awstriýada “Türkmenistan-Beyik Ýüpek ýolunyň yüregi” atly maýa goýum we hyzmatdaşlyk maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 5–6-njy sentýabry aralygynda Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde “Türkmenistan-Beyik Ýüpek ýolunyň yüregi”  atly maýa goýum we hyzmatdaşlyk maslahaty geçdi. Ýokarda agzalan çärän...

Dowamy