Habarlar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň XIV Halkara radio festiwalyna we VI Bütindünýä radio maslahatyna gatnaşmagy

2019-njy ýylyň 22-24 apreli aralygynda Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähran şäherinde XIV Halkara radio festiwaly we VI Bütindünýä radio maslahaty geçirilýär. Oňa  Türkmenistanyň Telewideniýe,...

Dowamy
Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň täze Ilçisi akkreditirlendi

2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Oman Soltanlygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Kasim Mohamad Salim Al-Salhini (oturýan ýeri Ankara ş.) Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyna...

Dowamy
Wengriýanyň Ilçisi Türkmenistanyň DIM-de kabul edildi

2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Wengriýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.)...

Dowamy
Aşgabatda MHM-niň «Migrasiýa boýunça Aziýanyň sebitleýin maskatnamasy» taslamasynyň çäklerinde okuw maslahaty başlady

2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Aşgabat şäheriniň «Аrçabil» myhmanhanasynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň «Migrasiýa boýunça Aziýanyň sebitleýin maskatnamasy» taslamasynyň çäklerinde «Çökgünli...

Dowamy
«Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan neşire taýýarlanylan «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly çärýekde bir gezek neşir edilýän ylmy-tejribe žurnalynyň şu ýylky birinji...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Oman Soltanlygynyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Oman Soltanlygynyň Türkmenistandaky (oturýan ýeri Ankara şäheri) täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Kasim...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de EYR-nyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Daşary işler ministriniň Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Saýed...

Dowamy