Habarlar

Özbegistan Respublikasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyryş...

Dowamy
Türkmenistanyň Malaýziýadaky llçihanasy “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabyň tanyşdyryş dabarasyny geçirdi

2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky llçihanasy tarapyndan Malaýziýanyň PETRONAS tehniki uniwersitetinde (UTP) okaýan türkmenistanly talyplar we uniwersitetiň talyplar bölümin...

Dowamy
Pakistanda “Türkmenistan - Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy Pakistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi dabaralar jaýynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döredilen g...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistan bilen Filippin Respublikasynyň arasynda syýsy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Filippin Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleriň dowamynda Filippin tarapyna D...

Dowamy
Türkmenistanda Rumyniýanyň Medeniýet günleri geçirilýär

2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda paýtagtymyzdaky Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň binasynda Rumyniýanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň dabaraly açylyşy boldy.  Medeniýet günleri...

Dowamy
Durnukly energetika ösüşiniň meseleleri – Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň üns merkezinde

2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda “Oguzkent” myhmanhanasynda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi öz işini “ Maýa goýumlaryny durnukly energetika geljegine gönükdirmek we daşamagyň...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-belgiýa syýasy geňeşmeleri geçirildi

2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Belgiýa Patyşalygynyň arasynda daşary işler ministrleriniň orunbasarlary derejesinde syýasy geňeşmeler geç...

Dowamy