Habarlar

Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing geçirdi

Ýakynda Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirililýän birinji Hazar ykdysady F...

Dowamy
Duşanbede «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 18-nji maýynda Duşanbe şäherinde Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň şäher rezidensiýasynda «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň 7-nji mejlisi geçirildi....

Dowamy
Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň wekiliýetleriniň Duşenbe şäherindäki duşuşygy

2019-njy ýylyň 18-nji maýynda Duşanbe şäherinde «Terrorçylyga we onuň maliýeleşdirilmegine, şol sanda neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyna we gyramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmekde halkara we...

Dowamy
Ýaponiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri

Ýaponiýanyň Daşary işler ministri Taro Kono   Ilki bilen, Daşary işler ministri wezipesine bellenenimden soňra ilkinji gezek Merkezi Aziýa topragyna gadam basyp bilýändigim üçin özümiň çäksiz be...

Dowamy
BMG-niň edaralaryna saýlanmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Iş meýilnamasyny taýýarlamak boýunça Pudagara iş toparynyň mejlisi

2019-njy ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 2020-2022-nji ýyllar üçin Bütindünýä Azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşiniň, 2020-2024-nji ýyllar üçin Ilat we ösüş Kom...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti terrorçylyga garşy göreşmek boýunça ýokary derejeli maslahata gatnaşdy

2019-njy ýylyň 16-17-nji maýynda Duşanbede «Terrorçylyga we onuň maliýeleşdirilmegine, şol sanda neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyna we gyramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmekde halkara we sebi...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Astana ykdysady forumyna gatnaşdy

2019-njy ýylyň 16-17-nji maýynda Nur-Sultan şäherinde nobatdaky XII Astana Ykdysady Forumy (AYF) geçirildi. Oňa dünýäniň 74 ýurdundan wekiliýetler gatnaşdylar. Forumda Ykdysadyýet boýunça Nobel baýrag...

Dowamy