Habarlar

Türkmenistanda Benin Respublikasynyň Ilçisi işe başlady

2019-njy ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň Benin Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen Adatdan daşary we Doly...

Dowamy
Bahreýniň Patyşasynyň Türkmenistana döwlet sapary

2019-njy ýylyň 17-nji martynda Onuň Alyjenaby Bahreýniň Patyşasy Hamad ibn Isa Al Halifanyň Türkmenistana döwlet sapary başlandy. Şol gün agşam belent mertebeli myhmanyň rezidensiýasynda onuň Bahreýni...

Dowamy
Türkmenistan we Bahreýn ähli ugurlar boýunça özara gatnaşyklary mundan beýläk hem giňeltmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar

2019-njy ýylyň 16-njy martynda Aşgabatda türkmen-bahreýn işewürler maslahaty geçirildi. Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistana Bahreýn Patyşalygynyň işewürler toparynyň wekilleriniň ähmiýetli wekiliýeti...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergi-ýarmarkasy açyldy

2019-njy ýylyň 16-njy martynda Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 11 ýyllygyna bagyşlanan sergi-ýarmarkasy açyldy. Se...

Dowamy
Bahreýniň Patyşasynyň Türkmenistana döwlet saparynyň bolmagyna garaşylýar

2019-njy ýylyň 17-nji martynda Bahreýn Patyşalygynyň Patyşasy Hamad ibn Isa Al Halifa Aşgabada döwlet sapary bilen gelýär. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bil...

Dowamy
Moskwada Birinji Hazar ykdysady forumynyň tanyşdyrylyşy geçirildi

Birinji hazar ykdysady forumyna taýýarlygyň çäklerinde, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasy tarapyndan, 2019-njy ýylyň 15-nji martynda GDA agza döwletleriň gatnaşmagynda Moskwada geçir...

Dowamy
Aşgabatda Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek hakyndaky Ylalaşygyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşlaşylýar

2019-njy ýylyň 14-nji martynda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň «Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Haza...

Dowamy