Habarlar

Aşgabatda Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň binasynda Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşmak üçin Aşgabada G...

Dowamy
Türkmenistanyň we Rumyniýanyň arasynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Rumyniýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi j-p Sorin Wasile bilen duşuşyk geçirdi. Gepleşik...

Dowamy
Nýu-Ýorkda Ýeňiş gününe bagyşlanan surat sergisi geçirildi

2017-nji ýylyň 5-nji maýynda BMG-niň Nýu-Ýorkdaky baş edarasynyň binasynda Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň...

Dowamy
Kabulda türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 2-4-nji maýynda Owganystanyň paýtagty Kabul şäherinde howpszulyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-owgan toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Toparyň işine gatnaşmak üçin owgan p...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-palestina işewürler maslahaty geçirildi

2017-nji ýylyň 4-nji maýynda Aşgabatda türkmen-palestina işewürler maslahaty geçirildi. Işewür duşuşyga Palestina döwletiniň daşary işler ministriniň orunbasary Mazen Şamiýanyň ýolbaşçylygynda paýtagt...

Dowamy
Türkmenistan we Palestina Döwleti diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyny bellediler

2017-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Palestina Döwletiniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýylynyň dolmagy mynasybe...

Dowamy
Aşgabatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Gazak hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Aşgabatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine Gazagystan Respublikasynyň...

Dowamy