Habarlar

Türkmenistan we Rumyniýa Aşgabatda syýasy geňeşmeleri geçirdiler

2018-nji ýylyň 2-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Rumyn tarapynyň wekiliýetine...

Dowamy
Ýurdumyzyň wekiliýeti durnukly ösüş boýunça ýokary derejeli syýasy foruma gatnaşar

2018-nji ýylyň 28-nji iýunynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R. Meredow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisind...

Dowamy
Ankarada ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli dabara geçirildi

?Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda bellenýän ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli 2018-nji  ýylyň 2...

Dowamy
Pekinde “Türkmenistan we Hytaý – serhetsiz dostluk” atly medeni-bilim maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji iýunynda Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasynda “Türkmenistan we Hytaý – serhetsiz dostluk” atly medeni-bilim maslahaty geçirildi. Bu forum 2018-nji ýyly “Türk...

Dowamy
Hytaý Halk Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi

2018-nji ýylyň 23-25-nji iýunynda Hytaý Halk Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Bu döredijilik çäräni Türkmenistanyň Pekindäki Ilçihanasynyň ýakyndan ýardam bermeginde Hytaýyň...

Dowamy
Filýandiýanyň Ilçisi Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlady

2018-nji 26-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Finlýandiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Helsinki ş....

Dowamy
BMG-niň Adam hukuklary boýunça geňeşi Türkmenistanyň Hökümetiniň başlangyjy bilen Bilelikdäki beýannamany kabul etdi

2018-nji ýylyň 25-nji iýunynda BMG-niň Adam hukuklary boýunça geňeşi Şweýsariýanyň Ženewa ş. geçirilýän 28-nji sessiýasynda  medeni hukuklara ählumumy  hormat goýulmagyna ýardam etmek maksady bilen Be...

Dowamy