Habarlar

Ysraýyl Döwletinde türkmen-ysraýyl syýasy geňeşmeleri geçirildi

2019-njy ýylyň 25-nji martynda Ysraýylda Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Ysraýyl tarapyndan geňeşmelere Ysraýylyň Daşary işler...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-eston syýasy geňeşmeleri geçirildi

2019-njy ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda türkmen-eston syýasy geňeşmeleri geçirildi. Eston Respublikasynyň wekiliýetine Aşgabada iş sapary bilen gelen Estoni...

Dowamy
Ženewada Durnukly ösüş boýunça Sebitleýin forum geçirildi

2019-njy ýylyň 21-22-nji martynda Ženewanyň halkara maslahatlar merkezinde Durnukly ösüş boýunça Sebitleýin forum öz işine başlady, oňa ÝYK sebitiniň ýurtlaryndan ýokary derejedäki wekiliýetler gatnaş...

Dowamy
Türkmenistanda Halkara Nowruz güni bellenilip geçildi

Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramçylyk mynasybetli dabaralar, däp bolşy ýaly, Nowruz ýaýlasynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýerde ägirt uly «...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde BMG-niň Neşe serişdeleri baradaky Komissiýasynyň 62-nji sessiýasyna gatnaşdy

2019-njy ýylyň 14-15-nji marty aralygynda Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň neşe serişdeleri baradaky Komissiýasynyň nobatdaky 62-nji sessiýasynyň isine gatnaşd...

Dowamy
Türkmenistanyň Ilçihanasy Pekinde birinji Hazar Ykdysady forumynyň tanyşdyryş dabarasyny geçirdi

2019-njy ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanyň HHR-ki Ilçihanasy Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetinde bu ýokary okuw mekdebiniň rektorlygy bilen birlikde tanyşdyryş dabarasyny we baýramçylyk konsertin...

Dowamy
Bahreýniň Patyşasynyň Türkmenistana sapary tamamlandy

2019-njy ýylyň 19-njy martynda Onuň Alyjenaby Bahreýniň Patyşasy Hamad ibn Isa Al Halifanyň Türkmenistana döwlet sapary tamamlandy. Özüniň döwlet saparynyň üçünji gününde Belent mertebeli myhman Tü...

Dowamy