Habarlar

Türkmenistan we ÝHHG köp ugurly hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarly

2019-njy ýylyň 21-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň häzirki başlygy we Slowakiýa Respublikasynyň Daşary we Ýewropa işleri boýunça...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýetiniň halkara guramalaryň ýolbaşçylary bilen Parižde bolan duşuşyklary

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti 2019-njy ýylyň 20-21-nji maý aralygynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň (YHÖG) ýolbaşçylygynyň çakylygy boýunça...

Dowamy
Wengriýanyň Daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýartonyň Aşgabada iş sapary

Wengriýanyň Daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýarto Türkmenistanyň DIM-de geçirilen duşuşykdan soňra žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi: - Siz şu gün Türkmenistanyň Prezidenti bilen...

Dowamy
Aşgabatda ÝHHG-niň sebitleýin okuw maslahaty öz işine başlady

2019-njy ýylyň 20-nji maýynda Aşgabatda ÝHHG-niň «Sebitleýin ykdady özarabaglanşyklylyk ýolunda – söwda we ulag ulgamynda ýardam etmegiň milli gurallary» atly sebitleýin okuw maslahaty öz işine başlad...

Dowamy
Türkmenistanyň Ilçisi Adygeýa Respublikasyna baryp gördi

2019-njy ýylyň 17-18-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň Adygeýa Respublikasyna iş sapary boldy. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň I...

Dowamy
Aşgabat we Budapeşt dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyklaryny işjeňleşdirmegi göz öňünde tutýarlar

2019-njy ýylyň 20-nji maýynda Wengriýanyň Daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýarto Aşgabada iş sapary bilen geldi. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistany...

Dowamy
Türkmenistanyň ilçisi ASEAN-da akkreditirlendi

2019-njy ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçisi M.Maşalow Günorta-Gündogar Aziýa döwletleriniň Assosiasiýasynyň (ASEAN) Baş sekretary Lim Joek Hoý-a özüniň ýurduň bu guramadaky wekil...

Dowamy