Habarlar

Türkmen wekiliýeti BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarlygynyň Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 68-nji mejlisiniň işine gatnaşdy

2017-nji ýylyň oktýabr aýynyň 2-6 aralygynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýewyň ýolbaşçylygynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilen BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýok...

Dowamy
Çiliniň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Çili Respublikasynyň Türkmenistandaky täze Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Ankara ş.) jenap Hose Man...

Dowamy
Gruziýanyň täze «Tbilisi Sea Plaza» söwda merkezinde «Türkmenistan» söwda dükany açyldy

2017-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Tbilisi şäherinde täze «Tbilisi Sea Plaza» söwda merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň ýakyndan ýardam berm...

Dowamy
Türkmenistanda Russiýanyň medeniýet günlerini açyldy

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň dabaraly açylyşy boldy. RF-niň Prezidenti Wladimir Putiniň Türkmenistana resmi sapary mynasybet...

Dowamy
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bilen Türkmenistana geldi

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bilen Türkmenistana geldi.  Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Aşgabadyň Halkara how...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-rus gepleşikleri geçirildi

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Aşgabada düýn gelen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.Lawrowyň ýolbaşçylygyndaky Russiýa Federasiýasynyň...

Dowamy
KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERI ÜÇIN MAGLUMAT

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarlygynyň Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 68-nji mejlisi öz işine başlady. Mejl...

Dowamy