Habarlar

Türkmenistanda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň günleri açyldy

2016-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň günleriniň dabaraly açylyşy boldy, onuň çäklerinde Tat...

Dowamy
Türkmenistanyň Wýetnamdaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

Türkmenistanyň Wýetnamdaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

Dowamy
Türkmenistan Bagam Adalary Arkalaşygy bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy

2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Nýu-Ýorkdaky Hemişelik wekilhanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Bagam Adalary Arkalaşygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Bi...

Dowamy
Kiýewde Ukrainanyň Diplomatik akademiýasynyň diňleýjileri üçin Türkmenistanyň tanyşdyrlyşy bolup geçdi

2016-njy ýylyň 5-nji oktýabrynda Ukrainanyň Daşary işler minstrliginiň Diplomatik akademiýasynyň  2-nji ýylynyň  diňleýjileriniň gatnaşmagynda “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň” çäklerind...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Sloweniýa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Sloweniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...

Dowamy
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşiniň kabul edilmegine bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat

2016-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşiniň kabul edilmegine bagyşlanan “Hu...

Dowamy
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ynsanperwer meseleleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek boýunça orunbasary bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ynsanperwer meseleleri boýu...

Dowamy