Habarlar

Türkmenistanyň DIM-inde Hindistanyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisiniň orunbasary bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Hindistanyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisiniň orunbasary, hökümetiň kätibi doktor Ar...

Dowamy
Türkmenistanyň parlament wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasyna iş sapary barada

2017-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň  komitetiniň başlygy tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän resmi wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen 8-nji Halkara E...

Dowamy
Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan şäherinde “Türkmenistan” Merkezi açyldy

2017-nji ýylyň 25-nji maýynda Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan şäherindäki Nebitçilik uniwersitetiniň binýadynda “Türkmenistan” Merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Şensi welaýatynyň hökümetiniň we S...

Dowamy
Türkmenistanda VIII Halkara gaz kongresi öz işine başlady

2017-nji ýylyň 23-nji maýynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda VIII Halkara gaz kongresi (TGC - 2017) hem-de oňa gabatlanyp guralýan halkara sergisi öz işine başlady. Bu iri ýöriteleşdirilen forum...

Dowamy
Çehiýanyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Çehiýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri...

Dowamy
Gresiýa Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Gresiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (...

Dowamy
ÝHHG-niň okuw maslahatynda KHBS baradaky kanunçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 22-23-nji maýynda Aşgabatda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan ýörite okuw maslahaty...

Dowamy