Habarlar

Aşgabatda «Türkmenistan-ÝB» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Aşgabatda  «Türkmenistan-ÝB» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky 17-nji mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşmak üçin Ýewropa bileleşiginden Russiýa Federasiýasy, Gündogar hy...

Dowamy
Türkmen–awstriýa bilelikdäki toparynyň dokuzynjy mejlisi

2017-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde türkmen–awstriýa bilelikdäki toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen tarapyndan Türkmenistanyň söwda senagat edarasynyň başlygy, awstr...

Dowamy
Awstriýanyň kompaniýalary Türkmenistanda bilelikdäki taslamalara gyzyklanma bildirdiler

2017-nji ýylyň 4-nji dekabrynda paýtagtda ýerleşýän “Arçabil” myhmanhanasynda türkmen-awstriýa işewürler maslahaty geçirildi we oňa gatnaşmak üçin Awstriýa Respublikasynyň wekilçilikli topary Aşgabada...

Dowamy
Türkmenistanyň we Awstriýa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Awstriýa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Awstri...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti “Aziýanyň ýüregi-Stambul prosesiniň” çäklerindäki VII maslahata gatnaşdy

2017-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Bakuda “Aziýanyň ýüregi-Stambul prosesiniň” çäklerinde ministrler derejesindäki VII maslahat “Aziýanyň ýüregi güýçli sebitiň hatyrasyna howpsuzlyk we ygrarlylyk” diýen...

Dowamy
Belarus Respublikasynda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp maslahat geçirildi

2017-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy öz edara jaýynyň binasynda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp “Döretmek we ösmek Tükmenistanyň daşary syýasatynyň...

Dowamy
Özbegistan Respublikasynda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp brifing geçirildi

2017-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşkent şäherinde ýerleşýän Ilçihanasynyň binasynda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp brifing geçirildi. Ilçihanada geçirilen brifinge Özbegistanyň...

Dowamy