Habarlar

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Daşary işler we Arkalaşygyň işleri boýunça ministriniň hemişelik köm...

Dowamy
Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary

2017-nji ýylyň 19-njy maýynda agşam Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça iş sapary bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana geldi....

Dowamy
Gagauziýa Awtonom-çäk birliginiň Başkany Türkmenistanyň Prezidentine çagalar bagy üçin minnetdarlygyny bildirdi

Moldowa Respublikasynyň Gagauziýa Awtonom-çäk birliginiň Başkany Irina Wlah öz sebitiniň durmuş infrastrukturasynyň ösüşine uly goşandy üçin Türkmenistanyň Prezidentine özüniň çäksiz minnetdarlygyny b...

Dowamy
Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna sapary

2017-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň resmi wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçirilýän «Russiýa–Yslam dünýäsi: Kazan Summiti-2017» atly IX Halkara y...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusiýa we Magtymguly Pyragynyň ýadygärliklerine gül goýdy

2017-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanda Konstitusiýanyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenildi. Asylly däbe görä, şanly sene mynasybetli dabaralar Konstitusiýa binasynyň ýanynda...

Dowamy
Türkmenistanyň Hökümetiniň wekiliýetiniň Moldowa Respublikasyna resmi sapary

2017-nji ýylyň 15-16-njy maýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Hökümet wekiliýetiniň Moldowa Respublikasyna resmi sap...

Dowamy
Bakuda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 15-nji maýynda Bakuda «Marriott» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Sport baradakyDöwlet komiteti bilen bilelikde gurnalan Ýapyk binal...

Dowamy