Habarlar

Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

2017-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Ankara şäherinde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahata Türkiýe Respublik...

Dowamy
Türkmenistanyň ÝHHG-niň howandarlygyndaky wekiliýeti Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli beýannama bilen çykyş etdi

2017-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Wenada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň (ÝHHG) Hemişelik geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň ÝHHG-niň ýanyndaky resmi wekilleri Halkara Bitar...

Dowamy
Halkara Bitaraplyk gününe we BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkeziniň 10 ýyllygyna bagyşlanan brifing

2017-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik Wekilhanasynyň jaýynda Halkara Bitaraplyk gününe we BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkez...

Dowamy
Özbegistan Respublikasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyryş...

Dowamy
Türkmenistanyň Malaýziýadaky llçihanasy “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabyň tanyşdyryş dabarasyny geçirdi

2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky llçihanasy tarapyndan Malaýziýanyň PETRONAS tehniki uniwersitetinde (UTP) okaýan türkmenistanly talyplar we uniwersitetiň talyplar bölümin...

Dowamy
Pakistanda “Türkmenistan - Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy Pakistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi dabaralar jaýynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döredilen g...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistan bilen Filippin Respublikasynyň arasynda syýsy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Filippin Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleriň dowamynda Filippin tarapyna D...

Dowamy