Habarlar

Ýewropa Parlamentiniň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 19-njy aprelinde Türkmenistanyň DIM–nde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Aşgabada iş sapary bilen gelen Ýewropa Parlamentiniň Wise-Prezidenti j-p Rişard Çarneskiniň ýolbaşçylygyndak...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystan Respublikasyna döwlet sapary

2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasyna iki günlük döwlet saparyna ugrady. Iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Gazagystan R...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi....

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Italiýanyň täze Ilçisi bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Italýan Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Diýego Ungaro bilen duşuşdy....

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Beýik Britaniýanyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Beýik Britaniýanyň Premýer-ministriniň söwda boýunça wekili, Parlamentiň agzasy Baronessa Emma...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde KHDR-ň wekiliýeti bilen gepleşikler geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Koreýa Halk-Demokratik Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Birinji Ýewropa departamentiniň direktory O Sun Honyň ýolb...

Dowamy
Türkmenistanda Ýaponiýanyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň DIM-nde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň Önümçilik senagaty müdirliginiň Halkara taslamal...

Dowamy