Habarlar

Warşawada Türkmenistan bilen ÝHHG/DIAHBE-niň arasyndaky hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda Polşa Respublikasynyň paýtagty Warşawada Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýew Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik instit...

Dowamy
Türkmenistanyň we Katar Döwletiniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň meselelerine garaldy

2017-nji yýlyň 2-nji fewralynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Halifa bin Ahmad al Suwaýdi bilen duş...

Dowamy
Türkmenistan bilen Saud Arabystanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji yýlyň 2-nji fewralynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Saud Arabystany Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hamid bin Faýsal al-Sehl...

Dowamy
ÝHHG-niň synçylar toparynyň agzalary Türkmenistanyň DIM-nde duşuşyk geçirdiler

2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 12-nji fewralda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň we geçirmegiň barşyna baha bermek ü...

Dowamy
Türkmenistan BMG bilen hyzmatdaşlygy berkitmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekili Ýelena Panowa bilen duşuşyk geçirdi we Türkmen...

Dowamy
Türkmen-arap hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Ilçisi j-p Hasan Abdalla al Adab al Zaouruni bilen duşuşdy. Duş...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Hazarýaka döwletleriň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikler geçirildi

2017-nji ýylyň 1-2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça...

Dowamy