Habarlar

Energetika Hartiýasynyň Baş Sekretary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistana iş sapary bilen gelen Energetika Hartiýasynyň Baş Sekretary jenap Urban Rusnak bilen duşuşyk geçirdi. D...

Dowamy
Müsür Arap Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet baradaky guramasynyň (UNESCO) Baş direktory wezipesine geçiriljek sa...

Dowamy
Türkmen-täjik hökümetara toparynyň mejlisi

2017-nji ýylyň 26-27-nji ýanwarynda Aşgabatda Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisi geçirildi. Toparyň täjik böle...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Bütindünýä Bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Bütindünýä Bankynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin direktory hanym Liliýa Burunçukyň baştutanlygyndaky Bütindünýä Bankynyň...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Özbegistan Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Özbegistan Respublikasynyň Birinji Wise-premýeri, «Узбекистан темир йуллари» PJ-niň müdiriýetiniň başlygy j-p Açilbaý Ramatowyň ýo...

Dowamy
Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler min...

Dowamy
Aşgabatda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdalyk boýunça bilelikdäki Türkmen-Özbek toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Aşgabatda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdalyk boýunça bilelikdäki Türkmen-Özbek toparynyň nobatdaky on üçünji mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine Türkmeni...

Dowamy