RSS

Habarlar

Türkmenistanda halkara sport media-forumy açyldy

Düýn irden Aşgabatda sport media-forumyna gatnaşyjylar, ýagny  halkara sport žurnalistleriniň we daşary ýurt KHBS-niň wekilleri Gyrgyzystanda geçirilen II Bütindünýä çarwadarlaryň oýunlaryna gatnaşyp,...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-inde Aziýa ösüş bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen, Aziýa ösüş bankynyň (ADB) Prezidenti j-p Nakao Takehikonyň baştutanlygyndaky wekiliýet...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Warşawada geçirilýän ÝHHG-niň adam ölçegleri meseleleri boýunça maslahata gatnaşýar

2016-njy ýylyň 19-njy sentýabrynda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukulary boýunça Býurosy Warşawa şäherinde ÝHHG-niň adam ölçegleri meselelerinde borçlary ýerine ýetirmeklige bagyşlanan masl...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Tatarystan Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň söwda we senagat ministriniň birinji oru...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabatda täze Halkara howa menziliniň toplumynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşdy

2016-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň baş “howa derwezesi” bolmagyna gönükdirilip, Aşgabatda gurulan täze Halkara ho...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 15-nji sentýabryndaky Permanyna laýyklykda, Kömekow Toýly Babaýewiç başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky  (Baku şäheri) Ad...

Dowamy
Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahata bagyşlanan media-forum öz işine başlady

2016-njy ýylyň 16-njy sentýabrynda Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahata bagyşlanan media-forum öz işine başlady. Bu forumyň işine 10 sany halkara guramalarynyň wekilleri,...

Dowamy