Habarlar

Türkmen-belarus hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň binasynda iş sapary bilen Aşgabada gelen Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ýewgeniý Şestakow bile...

Dowamy
ABŞ-nyň “FIT International” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Kört Edwardsyň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde duşuşygy

2017-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň “FIT International” kompaniýasynyň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna g...

Dowamy
Hazarýaka döwletleriniň wekilleri Hazar deňzinde biologic serişdeleriniň bikanun awlanylmagyna garşy göreş babatda hyzmatdaşlyk etmek meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar

2017-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň Hazar deňzinde biologik serişdeleriniň bikanun awlanylmagyna (brakonýerçylyga...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemleri yglan edildi. Deslapky...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Türkmen paýtagtyna Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) halkara synçylar topa...

Dowamy
Türkmen-Rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Baş...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary mynasybetli ýurdumyza gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň...

Dowamy