Habarlar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Nýu-Ýork şäherine BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisine sapary tamamlandy

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň ýokary derejeli hepdesiniň çärelerine gatnaşmagyny dowam etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartira...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýetiniň BMG-niň Baş Assambleasynyň 71-nji mejlisinde öňe süren başlangyçlary

2016-njy ýylyň 22-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň ýokary derejeli hepdesiniň çärelerine gatnaşmagynyň ikinji gününde, Türkmenistanyň Daşary işler ministri bu bütindünýä...

Dowamy
Täze Zelandiýanyň ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Täze Zelandiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Iýan Hill bilen duşuşyk guraldy.             Duşuşygyň...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynda brifing geçirildi

2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynda Türkmenistanyň Mejlisi, Daşary işler ministrligi we Türkmeni...

Dowamy
Türkmenistanda halkara sport media-forumy açyldy

Düýn irden Aşgabatda sport media-forumyna gatnaşyjylar, ýagny  halkara sport žurnalistleriniň we daşary ýurt KHBS-niň wekilleri Gyrgyzystanda geçirilen II Bütindünýä çarwadarlaryň oýunlaryna gatnaşyp,...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-inde Aziýa ösüş bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen, Aziýa ösüş bankynyň (ADB) Prezidenti j-p Nakao Takehikonyň baştutanlygyndaky wekiliýet...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Warşawada geçirilýän ÝHHG-niň adam ölçegleri meseleleri boýunça maslahata gatnaşýar

2016-njy ýylyň 19-njy sentýabrynda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukulary boýunça Býurosy Warşawa şäherinde ÝHHG-niň adam ölçegleri meselelerinde borçlary ýerine ýetirmeklige bagyşlanan masl...

Dowamy