Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Tatarystan Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň söwda we senagat ministriniň birinji oru...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabatda täze Halkara howa menziliniň toplumynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşdy

2016-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň baş “howa derwezesi” bolmagyna gönükdirilip, Aşgabatda gurulan täze Halkara ho...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 15-nji sentýabryndaky Permanyna laýyklykda, Kömekow Toýly Babaýewiç başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky  (Baku şäheri) Ad...

Dowamy
Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahata bagyşlanan media-forum öz işine başlady

2016-njy ýylyň 16-njy sentýabrynda Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahata bagyşlanan media-forum öz işine başlady. Bu forumyň işine 10 sany halkara guramalarynyň wekilleri,...

Dowamy
Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahata bagyşlanan halkara media-forumy öz işini tamamlady

2016-njy ýylyň 16-njy sentýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalan, Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahata bagyşlanan media-forum öz işini tamaml...

Dowamy
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşini tassyklamak hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanuny kabul edildi

Türkmen paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilen Ýaşulular maslahatynyň mejlisinde “Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşini tassyklamak  hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanuny kabul...

Dowamy
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde Ýaşulularyň maslahatynyň mejlisi öz işine başlady

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde Ýaşulularyň maslahatynyň mejlisi öz işine başlady. Mejlisiň açylyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow çykyş etdi. Döwlet baştutany öz...

Dowamy