Habarlar

Yslamabat şäherinde «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýylynda türkmen-pakistan gatnaşyklary» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi

2016-njy ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty, Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy hem-de Pakistanyň “COMSATS” magl...

Dowamy
Bütindünýä Bankynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Garaşsyzlygynyň 25-ýyllygyna bagyşlanan sergi gurnaldy

2016-njy ýylyň 13-nji oktýabrynda Waşingtonda ýerleşýän Bütindünýä Bankynyň baş zalynda Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň Garaşsyzlygynyň 25- ýyllygyna bagyşlanan serginiň resmi açylyş dabarasy geçirildi....

Dowamy
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary

2016-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistana iş sapary bilen 10-njy oktýabrda gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyny...

Dowamy
Rumyniýada Türkmenistanyň sergisi açyldy

2016-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Sibiu şäherindäki Brukintal milli muzeýinde ýurdumyzyň Ilçihanasy tarapyndan agzalan muzeý bilen bileleikde gurnalan Türkmenistanyň sergisiniň resmi açylyşy geçirildi...

Dowamy
Astrahanda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25-ýyllygy bellenildi

2016-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Astrahanyň Döwlet tehniki uniwersitetinde Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 25-ýyllygyna hem-de 2016-njy ýyly “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýilip...

Dowamy
Türkmenistanda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň günleri açyldy

2016-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň günleriniň dabaraly açylyşy boldy, onuň çäklerinde Tat...

Dowamy
Türkmenistanyň Wýetnamdaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

Türkmenistanyň Wýetnamdaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

Dowamy