Habarlar

Hytaý Halk Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 24-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Sun Weýdoň bilen duşuşyk ge...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “BMG-niň göçme Kubogyny” eýelemek boýunça “Durnukly Ösüş Maksatlarynyň durmuşa geçirilmeginde ýaşlaryň orny” atly çekeleşik geçirildi

2016-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “BMG-niň göçme Kubogyny” eýelemek boýunça ýokary okuw jaýlarynyň talyplarynyň arasynda “D...

Dowamy
Aşgabatda Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň Ýolçylarynyň Hökümetara Geňeşiniň 38-nji mejlisi geçirildi

2016-njy ýylyň 20-nji oktýabrynda Aşgabatda Awtomobil ulaglary we ýol hojalygynyň işgärleriniň halkara kärdeşler arkalaşygynyň birleşigi bilen bilelikde Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň Ýolçylarynyň H...

Dowamy
Taşkentde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 43-nji mejlisi geçirildi

2016-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Taşkent şäherinde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň «Bilim we düşünjelilik – parahatçylyga we döredijilige ýol» şygary astynda Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň noba...

Dowamy
Halkara ulag resminamalarynyň tassyklanylmagy

Şu gün, Türkmenistanyň Mejlisi Serhetlerde ýükleriň barlagyny geçirmegiň şertlerini ylalaşmak hakynda halkara Konwensiýasyny we «Gury portlar» hakynda hökümetara Ylalaşygyny tassyklady. Türkmenista...

Dowamy
Türkmenistanyň Mejlisi Pariž Ylalaşygyny tassyklady

2016-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Mejlisi 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Howanyň şertleri boýunça maslahatynda (COP-21) makullanan we 2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Nýu-Ýork şäher...

Dowamy
Türkmenistan Dominika Arkalaşygy bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy

2016-njy ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Nýu-Ýorkdaky Hemişelik wekilhanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Dominika Arkalaşygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Bileli...

Dowamy