Habarlar

Hazarýaka döwletleriň wekilleri söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar

2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky maslahaty öz işine başlady. Bu duşuşygy Türkmenistanyň Daş...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar boýunça maslahat geçirildi

2017-nji ýylyň 21-nji aprelinde Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar boýunça maslahat geçirildi. Maslahat Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili...

Dowamy
Moskwada “Türkmenistan-Russiýa: diplomatik gatnaşyklaryň 25 ýyllygy” atly tegelek stol geçirildi

Moskwada Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stolyň mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihan...

Dowamy
Tbiliside Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Gruziýanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Gruziýanyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda daşary işler ministriniň orunbasarlary derejesinde syýasy ge...

Dowamy
Dubaýda Aşgabatda Aziýa oýunlarynyň başlamagyna 150 gün galmagyny giňden bellediler

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Dubaý şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlamagyna 150 güniň galandygyna bagyşlanan medeni çäre geçirildi. Çärä Birleşen Arap E...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM–nde Ýapon Gaznasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ýapon Gaznasynyň Prezidenti j-p Hiroýasu Andonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamynda tr...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Serbiýa Respublikasy bilen syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Serbiýa Respublikasynyň arasynda Daşary işler ministrleriniň orunbasarlary derejesinde syýasy geňeşmeler g...

Dowamy