RSS

Habarlar

Aşgabat şäherinde tebigy betbagtçylyklaryň howpuny gowşatmak boýunça türkmen-ýapon seminary geçrildi

2017-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň (ANT) maslahatlar zalynda tebigy betbagtçylyklaryň howpuny gowşatmak boýunça türkmen-ýapon seminary geçirildi. Ýaponiýanyň hünär...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk boldy

2017-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary, stats-sekretar G.B.Karasin bilen duşuşdy. Duşuşygyň başynda tarap...

Dowamy
Türkmenistan Parlamentara Bileleşigiň agzasy boldy

2017-nji ýylyň 15-nji oktaýbrynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde Parlamentara Bileleşigiň 137-nji Assambleýasynyň çäklerinde geçirilen Parlamentara Bileleşigiň Dolandyryjy geňeşiniň...

Dowamy
Ysraýylyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary  we Doly ygtyýarly Ilçisi j-p Moşe Kamhi bilen duşuşyk geçirildi. Duş...

Dowamy
Türkmenistanyň BAE-daky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi S.Garajaýew Birleşen Arap Emirlikleriniň Wise-prezidenti, Premýer-ministri we Du...

Dowamy
Türkmenistandaky ÝHHG-niň seminary ofşor zolaklarynyň üsti bilen alnan girdejileriň kanunylaşdyrmagyna garşy göreşmegiň çärelerini şöhlelendirdi

Türkmenistanyň maliýe, hukuk goraýjy we gözegçilik  edaralarynyň, şeýle hem täjirçilik banklarynyň we beýleki degişli edaralarynyň wekilleri 2017-nji ýylyň 11-13-nji oktýabrynda Aşgabatda ÝHHG-niň gur...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda RECCA VII çygrynda Akademik forum geçirildi

2017-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça VII Ministrler maslahatynyň (...

Dowamy