RSS

Habarlar

MASYH maksatnamasynyň energetika ugry boýunça utgaşdyryjy komitetiniň nobatdaky mejlisi öz işine başlady

2018-nji ýylyň 13-nji martynda Aşgabatda Aziýanyň ösüş bankynyň “Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (MASYH)” maksatnamasynyň energetika ugry boýunça utgaşdyryjy komitetiniň nobatdaky mej...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Kuweýt Döwletine geldi

2018-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary başlandy. Prezidentimiziň uçary belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli iki ýurduň Döwlet baýdaklary bil...

Dowamy
Owganystanyň halkara goldawy meselelerinde BMG-niň agza-ýurtlarynyň tagallalaryny utgaşdyrmaga gönükdirilen BMG-niň HG-niň rezolýusiýasyna bagyşlanan brifing

2018-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 2018-nji ýylyň 8-nji martynda kabul edilen Owganystanyň halkara goldawy meselelerinde Birleşen Milletler Guramasynyň agza-ýurt...

Dowamy
Oksford uniwersitetinde “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly maslahat geçirildi

2018-nji ýylyň 9-njy martynda Beýik Britaniýanyň “University of Oxford” ýokary okuw mekdebiniň “The Oxford Silk Road Society“ jemgyýeti bilen bilelikde, uniwersitetiň “Lady Margaret Hall” kollejiniň b...

Dowamy
Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasy bilen Konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça hökümetara toparynyň mejlisi öz işine başlady

2018-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iki ýurduň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň ýolbaşçylygynda Konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça bilelik...

Dowamy
Aşgabatda Hazarýaka döwletleriň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça üçünji duşuşyk öz işine başlady

2018-nji ýylyň 12-nji martynda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça üçünji duşuşyk öz işine başlady. Duş...

Dowamy
Döwlet Baştutanymyz Kuweýte we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlary amala aşyrar

9-njy martda geçirilen Hökümetiň mejlisinde habar berilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine hem-de Birleşen Arap Emirliklerine ýakyn wagtda meýilleşdirilen resmi saparlaryna taýýarl...

Dowamy