RSS

Habarlar

Türkmenistan we Gruziýa özära bahbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 8-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Gruziýanyň Maliýe ministriniň orunbasary Nikoloz Gaguanyň ýolbaşçylygyndaky  wekiliýet bilen d...

Dowamy
Türkmenistan we BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary komissarynyň Edarasynyň wekiliýeti hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 7-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary komissarynyň Edarasynyň (UNHCR) Merkezi Aziýa boýunça sebitleý...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habary

2017-nji ýylyň 13-nji iýunynda Aşgabatda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Global kontrterroristik strategiýasynyň Merkezi Aziýada amala aşyrylyşy boýunça «Merkezi Aziýa – BMG» ýokary der...

Dowamy
“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň neşire taýýarlan “Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” atly çärýekde bir gezek neşir edilýän ylmy-tejribe žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy....

Dowamy
Türkmenistan Paragwaý Republikasy bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy

2017-nji ýylyň 28-nji iýulynda Türkmenistanyň Nýu-Ýorkdaky Hemişelik wekilhanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Paragwaý Republikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Bilelikd...

Dowamy
Ýerine ýetiriji komitet Türkmenistanda petek satuwlaryny “Açyk” diýip yglan edýär

Türkmenistanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin petekleriň satuwy şenbe güni, 29-njy iýulda başlaýar. 220 sport ýaryşy üçin 700 000-den gowrak petek satylar. Tomaşaçyl...

Dowamy
Türkmenistanyň we Yrak Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2017-nji ýylyň 25-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Yrak Respublikasynyň arasynda daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler geç...

Dowamy