Habarlar

Kiýewde Ukrainanyň Diplomatik akademiýasynyň diňleýjileri üçin Türkmenistanyň tanyşdyrlyşy bolup geçdi

2016-njy ýylyň 5-nji oktýabrynda Ukrainanyň Daşary işler minstrliginiň Diplomatik akademiýasynyň  2-nji ýylynyň  diňleýjileriniň gatnaşmagynda “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň” çäklerind...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Sloweniýa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Sloweniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...

Dowamy
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşiniň kabul edilmegine bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat

2016-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşiniň kabul edilmegine bagyşlanan “Hu...

Dowamy
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ynsanperwer meseleleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek boýunça orunbasary bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ynsanperwer meseleleri boýu...

Dowamy
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ynsanperwer meseleleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek boýunça orunbasary bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ynsanperwer meseleleri boýu...

Dowamy
Ýerewanda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ylmy maslahat geçirildi

2016-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Ilçihanasy Ermenistanyň abraýly ýokary okuw jaýy bolan Yerewan döwlet uniwersitetiniň goldamagynda Türkmenistanyň Garaşsyzl...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Hökümetiniň ynanylan agzalary Türkmenistanda iş saparynda bolýan Belarus Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary A.N.Kalinin...

Dowamy