Habarlar

Ýewropa Bileleşiginiň Owganystan boýunça Ýörite wekili bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Owganystan boýunça ministrler derejesindäki ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) işine gatnaşma...

Dowamy
TRASEKA Hökümetara komissiýasynyň Hemişelik sekretariatynyň Baş sekretary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň16-njy noýabrynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) işi...

Dowamy
Pekinde “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Pekiniň nebit we gaz uniwersitetiniň maslahatlar zalynda Hytaýyň paýtagtynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplarynyň gatnaşmagynda Prezident Gurbang...

Dowamy
GFR-iň Federal hökümetiniň Owganystan we Päkistan boýunça ýorite wekili, Günortai Aziýa boýunça komissary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen, GFR-iň Federal hökümetiniň Owganystan we Päkistan boýunça ýorite wekili, Günorta Aziýa boýunça komissary...

Dowamy
Ýaponiýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri üstünlikli geçirildi

2017-nji ýylyň 10-13-nji noýabry aralygynda Yaponiýanyň Tokio we Tendo şäherlerinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Geçirilen Medeniýet günleri iki halklaryň medeni-ruhy taýdan ýakynlaşmag...

Dowamy
Katar döwletiniň Daşary işler ministrliginiň Baş sekretary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII) işine gatnaşmak üçin T...

Dowamy
BAE-niň Daşary işler boýunça Döwlet ministri bilen geçirilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Owganystan boýunça ministrler derejesindäki ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII)...

Dowamy