Habarlar

Awstriýada “Türkmenistan-Beyik Ýüpek ýolunyň yüregi” atly maýa goýum we hyzmatdaşlyk maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 5–6-njy sentýabry aralygynda Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde “Türkmenistan-Beyik Ýüpek ýolunyň yüregi”  atly maýa goýum we hyzmatdaşlyk maslahaty geçdi. Ýokarda agzalan çärän...

Dowamy
Aşgabatda MASYH agza ýurtlarynyň ýük daşaýjylarynyň assosiasiýasynyň federasiýasynyň 9-njy mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda Aşgabatda Merkezi Aziýada sebit ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň (MASYH) agza ýurtlarynyň ýük daşaýjylarynyň assosiasiýasynyň federasiýasynyň nobatdaky 9-njy mej...

Dowamy
Rumyniýada Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan sergi öz işine başlady

2018-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Buharest şäheriniň «ARÇUB» medeniýet merkezinde «Ilçihanalaryň Festiwaly» atly ýyllyk halkara çäresiniň resmi açylyşy geçirildi. Çäräniň işine Rumyniýada akkreditirle...

Dowamy
Berlinde «Margiana – Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy» atly çäresi geçirildi

2018-nji ýylyň 31-nji awgustynda Berlin şäherinde Türkmenistanyň GFR-däki Ilçihanasy Berliniň Taryhy döwürden öňki we irki taryhy muzeýi bilen bilelikde 2018-nji ýylyň “Türkmenistan–Beýik Ýüpek ýoluny...

Dowamy
«Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan maslahat

2018-nji ýylyň 31-nji awgustynda Aşgabatda, Olimpiýa şäherjiginiň «Sport» myhmanhanasynda «Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan maslahat geçirildi. Bu çärä ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümini...

Dowamy
Türkmenistanda Adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça Hereketleriň milli Meýilnamasyny ýerine ýetirilmegiň gidişi seljerildi

2018-nji ýylyň 31-nji awgustynda Aşgabatda Adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça 2016-2018-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli Meýilnamasynyň (HMM) ýerine ýetirilmeginiň gidişini seljermek boýunça tege...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-emirat syýasy geňeşmeleri geçirildi

2018-nji ýylyň 30-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Myhmanlaryň...

Dowamy