Habarlar

Türkmenistanyň DIM-de “Amul-Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanyp brifing geçirildi

2018-nji ýylyň 28-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda “Amul–Hazar 2018” halkara awtorallisiniň geçirilmegine bagyşlanyp brifing geçirildi. Brifinge Türkmenistanda ak...

Dowamy
ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maslahat geçirýär

2018-nji ýylyň 28-nji awgustynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek hem-de söz azatlygyny ilerletmek babatda hyzmatdaşlyk” atly taslaman...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde AHHG-ni esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Sammitiniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 27-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny (AHHG) esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Sammitiniň netijelerine bagyşlanyp me...

Dowamy
Bahreýn Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

2018-nji ýylyň 27-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine ynanç hatyny gowşurmak maksady bilen iş saparyna gelen Bahreýn Patyşalygynyň Türkmenistanda (rezidensiýasy...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda AHHG-ni esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Sammitiniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň binasynda şu ýylyň 24-nji awgustynda Türkmenbaşy ş. geçirilen Araly halas etmegiň Halkara...

Dowamy
Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň döwlet Baştutanlarynyň Sammiti geçirildi

2018-nji ýylyň 24-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny (AHHG) esaslandyry...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew bilen duşuşdy

2018-nji ýylyň 24-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwlet Baştutan...

Dowamy