Habarlar

Minsk şäherinde terrorçylyga garşy göreşmek boýunça ýokary derejedäki halkara maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Minsk şäherinde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) howandarlygynda "Häzirki zaman elektron maglumaty döwründe terrorçylygyň öňüni almak we oňa gar...

Dowamy
Türkmenistanyň Pakistandaky Ilçihanasy TOPH gaz geçirijisiniň sebitdäki strategiki ähmiýeti barada okuw maslahatyny geçirdi

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Yslamabatda ýerleşýän “Islamabad Club” köpmaksatly dabaralar jaýynda Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy Pakistanyň “Measae” syýasy meseleleri ö...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýaş diplomatlar üçin okuw maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýaş diplomatlar üçin okuw maslahaty geçirildi. Giriş sözi bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaş...

Dowamy
Minskde Türkmen-Belarus syýasy geňeşmeler geçirildi

2018-nji ýylyň oktýabr aýynyň 9-na Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Daşary işler...

Dowamy
Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary – Hökümetiň Diwanynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Aşgabatda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow bilen Türkmenistana iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň...

Dowamy
Täze döwredap obalarynyň we çeper halyçylyk kärhanasynyň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi

2018-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Gökdepe etrabynyň Köpetdag we Owadandepe geňeşlikleriniň çäklerinde täze döwrebap obalaryň hem-de Bäherden etrabynda çeper halyçylyk kärhanasynyň düýbüni tutmak dabara...

Dowamy
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

2018-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbet...

Dowamy