Habarlar

Aşgabatda Merkezi Aziýada durnukly ösüş we suw serişdelerini dolandyrmak meseleleri boýunça duşuşyk geçirildi

Araly halas etmek boýunça Halkara Gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetinde Türkmenistanyň başlyklyk etmekliginiň çäginde, 2017-nji ýylyň 13-14 noýabrynda Aşgabat şäherinde Araly halas etmek boýunça Halk...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hindistan Respublikasynyň Daşary işler döwlet ministri bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  RECCA VII işine gatnaşmak üçin Aşgabada...

Dowamy
Mali Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Mali Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýe...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-malaý syýasy geňeşmeleri geçirildi

2017-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Malaýziýanyň Daşary işler ministrliginiň ikitaraplaýyn işler boýunça Baş Sekretarynyň orunbasary Raj Nuşirwan bin Zaýnal Abi...

Dowamy
Türkmenistan we ESKATO geljekki hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we Durmuş komissiýasynyň (ESKATO) wekiliýeti bil...

Dowamy
Türkmenistan we BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasy (UNCTAD) hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti b...

Dowamy
Press-reliz

2017-nji ýylyň 13-nji noýabrynda, Aşgabatda, Aral deňzini halas etmek boýunça Halkara gaznasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň binasynda şol bir wagtda iki sany özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamalara go...

Dowamy