Habarlar

Türkmenistanyň DIM-nde Koreýa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri öz diplomatik wezipesini tamamlaýan Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi j-p Çung Tae-In...

Dowamy
Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň wekilleri hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerine seretdiler

2017-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropa bileleşiginiň Russiýa Federasiýasy, Gündogar hyzmatdaşlygy, Merkezi Aziýa, Sebitleýin hyzmatdaşlygy we ÝHHG boýunça Ý...

Dowamy
Moskwada Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministleriniň ýedinji maslahaty bolup geçdi

2017-nji ýylyň 4-5-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet iş sapary bilen Moskwa şäherinde boldy we Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministleri...

Dowamy
Aşgabatda Türk medeniýetiniň Türkmenistandaky günleri geçirilýär

2017-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy geçirildi. Dabara jemgyýetçiligiň, ýurd...

Dowamy
Aşgabatda «Türkmenistan-ÝB» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Aşgabatda  «Türkmenistan-ÝB» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky 17-nji mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşmak üçin Ýewropa bileleşiginden Russiýa Federasiýasy, Gündogar hy...

Dowamy
Türkmen–awstriýa bilelikdäki toparynyň dokuzynjy mejlisi

2017-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde türkmen–awstriýa bilelikdäki toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen tarapyndan Türkmenistanyň söwda senagat edarasynyň başlygy, awstr...

Dowamy
Awstriýanyň kompaniýalary Türkmenistanda bilelikdäki taslamalara gyzyklanma bildirdiler

2017-nji ýylyň 4-nji dekabrynda paýtagtda ýerleşýän “Arçabil” myhmanhanasynda türkmen-awstriýa işewürler maslahaty geçirildi we oňa gatnaşmak üçin Awstriýa Respublikasynyň wekilçilikli topary Aşgabada...

Dowamy