Habarlar

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça türkmen-rumyn iş toparynyň mejlisi

2018-nji ýylyň 20-nji iýulynda Türkmenbaşy şäherinde, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Rumyniýanyň Hökümetiniň arasynda ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamany...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Birleşen Arap Emirlikleriniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 19-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň Halifa Bin Zaýed Al-Nahaýan adyndaky gaznasynyň ynsanperwer i...

Dowamy
BMG-niň ştab-kwartirasynda geçýän ýokary derejeli çärelere gatnaşmak maksady bilen Türkmenistanyň wekiliýetiniň Nýu-Ýorka sapary dowam edýär

2018-nji ýylyň 19-njy iýulynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Nýu-Ýorka dowam edýän saparynyň çäklerinde BMG-niň ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Berdimuhamedowyň...

Dowamy
Pakistan Yslam Respublikasynyň Ilçisi Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlady

2018-nji 19-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly...

Dowamy
ÝHHG-niň ýanyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň ulag ugrundaky «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» we awtoralli «Аmul-Hazar 2018» diýen başlangyçlary barada beýannama bilen çykyş etdi

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda ÝHHG-niň ykdysady we ekologiýa meseleleri boýunça komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri ýurduň ulag ulgamyndaky esasy başlangyçlary barada beýa...

Dowamy
Nýu-Ýorkda TOPH gaz geçirijisiniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda BMG-niň ÖM-nyň Nýu-Ýorkdaky edara binasynda Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasy tarapyndan, Owganystanyň, Pakistanyň we Hindistanyň Hemişelik wekilhanalary bilen bileli...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti durnukly ösüş boýunça ýokary derejeli çarelere gatnaşdy

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Berdimuhamedowyň durnukly ösüş boýunça Ýokary derejeli syýasy forumynyň ministrler ýygnagynyň...

Dowamy