Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasyna resmi sapary

2017-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Täjigistan Respublikasyna geldi. Duşenbäniň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi Täjigistan Respubl...

Dowamy
Aşgabatda “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017” atly ХХII Halkara maslahat we sergi açyldy

2017-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017” (OGT — 2017) atly ХХII Halkara maslahat we sergi öz işine başlady. Ony “Türkmennebit” d...

Dowamy
Awazada halkara syýahatçylyk maslahaty açyldy

2017-nji ýylyň 1-nji noýabrynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisiniň açylyşy hem-de bu ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri boýunça adybir mas...

Dowamy
Duşenbede türkmen-täjik işewürler maslahaty geçirildi

2017-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna boljak resmi sapary mynasybetli Duşenbe şäherinde türkmen-täjik işewürler maslahaty geçi...

Dowamy
Türkmenistanyň adam hukuklary ulgamynda BMG bilen hyzmatdaşlygy

2017-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Aşgabatda adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegini üpjün etmek baradaky Pudagara toparynyň wekill...

Dowamy
Ispaniýa Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Ispaniýa Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...

Dowamy
Awstriýa Respublikasynyň Ýewropanyň integrasiýa we daşary işler Federal ministrliginiň daşary işler we syýasy meseleler boýunça Baş direktory, ministriň orunbasary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Awstriýa Respublikasynyň Ýewropanyň integrasiýa we daşary işler Federal ministrlig...

Dowamy