Habarlar

Türkmenistan we BMG geljekde hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar

2018-nji ýylyň 17-nji iýulynda BMG-niň Nýu-Ýorkdaky edara binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Baş Sekretar...

Dowamy
Pekinde “Ýüpek ýoly” atly Türkmenistanyň ilkinji wiza hyzmat ediş merkezi açyldy

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda Pekinde “Ýüpek ýoly” atly Türkmenistanyň ilkinji wiza hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Bu merkezi döretmek hakyndaky başlangyjy öňe sürüjiler bolup Türkmeni...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň howandarlygynda durnukly ösüş boýunça Ýokary derejeli syýasy forumynyň ministrler ýygnagynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Ykdysady we Sosial Geňeşiniň howandarlygynda «Dur...

Dowamy
«Daşary ýurtlarda bolýan adatdan daşary ýagdaýlara düşen raýatlaryň goragy» atly sebitleýin okuw maslahaty öz işine başlady

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda sebitleýin okuw maslahaty öz işine başlady. Maslahat adatdan daşary ýagdaýlarda meýilleşdirmek we seslenme...

Dowamy
GDA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti “Amul – Hazar 2018” awtorallisine görülýän taýýarlyk bilen tanyşdyryldy

Minsk şäherinde GDA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti GDA agza döwletleriniň hemişelik wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanda “Amul-Hazar 2018” (Turkmen Desert Race) halkara awtorallisi...

Dowamy
Türkmenistanyň Jiu-jitsu boýunça ýygyndysy Aziýanyň çempionatynda üçünji orna mynasyp boldy

2018-nji ýylyň 10-16-njy iýulynda Aktauda (Gazagystan Respublikasy) erkek we zenan toparlaryň arasynda Aziýanyň Jiu-jitsu boýunça çempionaty geçirildi. Ýaryş «Mangystau Arena» sport toplumynda geçiril...

Dowamy
ÝHHG-nyň okuw maslahatynda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň professional dogruçyllyk we etika kadalary meselelerine garaldy

2018-nji ýylyň 12-13-nji iýulynda Aşgabatda ÝHHG-nyň Merkezi tarapyndan gurnalan «Hukuk goraýjy edaralarynda professional abraý we etika kadalary» atly okuw maslahaty geçirildi. Bu çärä Milli howpsuzl...

Dowamy