Habarlar

BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň baştutany bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (UNICEF) wekilhanasynyň Türkmenistanda täze bellenen baştutany Şahin Nilof...

Dowamy
Indoneziýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Indoneziýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Tähran ş.) j...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Çeh Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

2016-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde öz diplomatik işini tamamlaýan Çeh Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Beýik Britaniýanyň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde  özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Beýik Britaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Sanjaý...

Dowamy
Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisinde ileri tutýan garaýyşlary

Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllyk baýramyna barýan Türkmenistan ösüşiň ýokary depginlerini üpjün edip, milli ykdysadyýeti ösdürmegini dowam edýär hem-de rowaçlygyň we abadançylygyň täze sepgitlerine tar...

Dowamy
Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň arasyndaky syýasy geňeşmeleri

2016-njy ýylyň 15-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Ysraýyl Döwletiniň wekiliýetine Daşary işler mi...

Dowamy
Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2016-njy ýylyň 15-nji awgustynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Hytaýyň wekiliýetine...

Dowamy