Habarlar

Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda ylalaşyga gol çekildi

2018-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Energetika we suw serişdeleri ministrliginiň arasynda Türkmenistan-Owganystan-P...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Aziýa ösüş bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde paýtagtymyza iş sapary bilen gelen Aziýa ösüş bankynyň (AÖB) Merkezi we Günbatar Aziýa departamentiniň Baş direktory j-p We...

Dowamy
Beýik Britaniýanyň Medeniýet, habar beriş serişdeleri we sport meseleleri boýunça ministriň parlament orunbasary Lord Genri Eşton bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow bilen Aragat...

Dowamy
Latwiýanyň Aragatnaşyklar ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Latwiýa Respublikasynyň Aragatnaşyklar ministriniň orunbasary, Döwlet sekretarynyň orunbasar...

Dowamy
Intellektual eýeçilik ulgamynda hyzmatdaşlyk nukdaýnazarlaryna bagyşlanan halkara seminar

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda “Arçabil” myhmanhanasynda “Uniwersitetlerde we ylmy-barlag institutlarynda intellektual eýeçilik syýasaty” atly halkara okuw maslahaty öz işine başlady. Maslahat Bütin...

Dowamy
Aşgabatda aragatnaşyk we maglumatlar babatda bilermenleriň mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Aşgabat şäheriniň “Arçabil” myhmanhanasynda Aragatnaşyk boýunça Sebit Arkalaşygynyň (ASA) administrasiýalarynyň ýolbaşçylar geňeşiniň 53-nji bilelikdäki mejlisi hem-de...

Dowamy
Aşgabatda Merkezi Aziýa Sebit Ykdysady Hyzmatdaşlygyň (MASYH) milli utgaşdyryjylary bilen geňeş maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Aşgabatda Merkezi Aziýa Sebit Ykdysady Hyzmatdaşlygyň (MASYH) milli utgaşdyryjylary bilen geňeş maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrlig...

Dowamy