Habarlar

Milli ekologiýa kanunçylygy kämilleşdirmek – Türkmenistandaky ÝHHG-niň okuw maslahatynyň üns merkezinde

Daşky gurşawy we ýer serişdeleri goramak boýunça Türkmenistanyň Döwlet komitetiniň, Mejlisiň, Adalat ministrliginiň we Türkmenistanyň beýleki degişli edaralarynyň wekilleri Ýewropada howpsuzlyk we hyz...

Dowamy
Manamada Türkmenistanyň we Bahreýniň arasynda ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeler geçirildi

2018-nji ýylyň 30-njy iýulynda ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleriň mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Manama şäherine geldi. Bahre...

Dowamy
Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 30-njy iýulynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara tü...

Dowamy
Gazagystan Respublikasynyň Ilçisi Türkmenistanyň DIM-nde ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2018-nji ýylyň 30-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gazagystan Respublikasynyň täze Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Žandos Asanow bilen duşuşyk boldy. Duşuşygyň...

Dowamy
Türkmenistanyň Koreýa Halk-Demokratik Respublikasyndaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda Phenýan şäherinde ýerleşýän Mansude Kongresler köşgünde Türkmenistanyň Koreýa Halk-Demokratik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ç.Rustamowa bu ý...

Dowamy
«Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisi boýunça mahabat çäreleri daşary ýurtlarda işjeň ýaýbaňlandyrylýar

?Amul-Hazar 2018», şeýle hem «Turkmen Desert Race-2018» diýlip tanalýan   halkara awtorallisini mahabatlandyrmak we giňden tanyşdyrmak boýunça  işjeň dowam etdirilýär. Geçen hepdede bu sport çäresi bi...

Dowamy
Phenýanda Türkmenistanyň we Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2018-nji ýylyň 25-26-njy iýuly aralygynda Phenýanda Türkmenistanyň we Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Geňeşmelere türkmen...

Dowamy