Habarlar

Seulda Koreýa Respublikasy bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda 10-njy hyzmatdaşlyk forumy geçirildi

2016-njy ýylyň 15-nji noýabrynda Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň, şol sanda Türkmenistanyň wekiliýeti Seul şäherine köptaraplaýyn düzümde hyzmatdaşlyk etmek meselelerine garamak maksady bilen “Koreýa Resp...

Dowamy
Aşgabatda Palestina Döwletiniň Ilçihanasynyň açylyş dabarasy geçirildi

2016-njy ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň resmi açylyş dabarasy geçirildi. Açylyş dabarasyna iki ýurduň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar. Açyly...

Dowamy
Türkmenistanyň we Günorta Afrika Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2016-njy ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Günorta Afrika Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Günorta A...

Dowamy
Palestina Döwletiniň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary

2016-njy ýylyň 13-nji noýabrynda agşam Palestina Döwletiniň Prezidenti Mahmud Abbas ilkinji resmi sapar bilen türkmen paýtagtyna geldi. 14-nji noýabrda Aşgabatda ýokary derejede türkmen-palestin geple...

Dowamy
Brýusselde «Türkmenistan-ÝB» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2016-njy ýylyň 9-11-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Hyzmatdaşlyk we söwda Ylalaşygynyň çarçuwasyndaky «Türkmenistan-ÝB» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky 16-njy mejlisine gatnaşmak ma...

Dowamy
Özbegistan Respublikasynda Türkmenistanyň medeniýet günleri başlady

2016-njy ýylyň 8-nji noýabrynda Daşkent şäheriniň Alyşir Nowaýy adyndaky Döwlet akademiki balet teatrynda Türkmenistanyň Özbegistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy geçirildi. Özbegistan Re...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Malaýziýa resmi sapary

2016-njy ýylyň 7-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Malaýziýa ugrady. Düýn agşam hormatly Prezidentimiziň uçary Kuala-Lumpuryň halkara howa menziline...

Dowamy