RSS

Habarlar

Kuba Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Kuba Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýe...

Dowamy
Bilim ulgamynda Türkmen-Saud hyzmatdaşlygy ýygjamlaşýar

2017-nji ýylyň 23-25-nji noýabry aralygynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministrliginiň Şazada Saud Аl Faýsal adyndaky diplomatiýany öwreniş institutynyň rektory Doktor Abdullah Al Salma...

Dowamy
28-29-njy noýabrda Aşgabatda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi geciriler

2017-nji ýylyň 28-29-njy noýabrynda Aşgabatda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi geciriler. Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň nobatdaky 28-nji mejlisi gatnaşyjy döwlet...

Dowamy
Ankarada Prezıdentıň «Türkmenıstan - Beýık Ýüpek ýolunyň ýüregı» atly kıtabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçırıldı

2017-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkiýäniň Gazi döwlet uniwersiteti bilen bilelikde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýoluny...

Dowamy
Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy Prezidentiň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralaryny geçirdi

2017-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy öz edara binasynda Kiýew şäherinde ýerleşýän Döwlet telekommunikasiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Ber...

Dowamy
Türkmenistan bilen Owganystan Turgunda çenli demir ýol şahasynyň durkuny täzelemek barada Ähtnama gol çekdiler

2017-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Aşgabatda “Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi bilen Owganystanyň Demir ýollary edarasynyň arasynda Turgundy serhet stansiýasynyň demir ýol şahasyny düýpli a...

Dowamy
Buharest şäherinde “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Rumyniýanyň Söwda-senagat edarasynyň guran “Caspian-Black Sea Forum. Beyond energy” diýen çäräniň çäklerinde Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Prez...

Dowamy