Habarlar

“BMG-Zenanlar” düzüminiň Merkezi Aziýa üçin köpýurtlaýyn edarasynyň direktory bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 3-nji martynda Aşgabatda Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýew bilen “BMG-Zenanlar” düzüminiň Merkezi Aziýa üçin köpýurtlaýyn edarasynyň direktory Ileýn Konkiýewiç bilen duşuşdy...

Dowamy
Türkmenistanyň BMG agzalygyna saýlanmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Açyk gapylar güni

Şu gün, 2017-nji ýylyň 3-nji martynda BMG-niň Aşgabatdaky edarasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna saýlanmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Açyk gapylar güni g...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň BMG-na agzalyga saýlanmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen maslahata gatnaşmak üçin gelen Bütindünýä saglygy...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde türkmen-özbek gepleşikleri geçirildi

2017-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Aşgabada Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana boljak döwlet saparyny taýýarlamak üçin iş toparynyň düzümi...

Dowamy
Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli dabaraly mejlis geçirildi

2017-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Türkmeni...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Yslamabatda geçirilen YHG agza ýurtlarynyň Sammitine gatnaşdy

Şu gün, 2017-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) agza ýurtlarynyň XIII Sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Pakistan Yslam Respublikasyna git...

Dowamy
Türkmenistanda Eýran Yslam Respublikasynyň harytlarynyň ýöriteleşdirilen sergisi açyldy

2017-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Eýran Yslam Respublikasynyň harytlarynyň we amaly-haşam sungatyna degişli önümleriniň  nobatdaky  XIII ýöriteleşdirilen sergisi...

Dowamy