RSS

Habarlar

Gyrgyz Respublikasynda «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçihanasy I.Arabaýew adyndaky Gyrgyz Döwlet uniwersiteti bilen bilelikde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň...

Dowamy
Seulda “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Seulda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy Sejong uniwersiteti bilen bilelikde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan – Beý...

Dowamy
Stambul şäherinde “Türkmenistan - Beýik Ýüpek Ýolunyň Ýüregi" atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) tarapyndan Stambul şäherinde ýerleşen  abraýly uniwersitetleriñ biri bolan Bahçeşehir uniwersiteti...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Kubanyň Ilçisi bilen duşuşygy

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda, Energetika  Hartiýasynyň Konferensiýanyň 28-nji mejlisiniň çäklerinde  Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Kubanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministri Halkara Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary bilen duşuşdy

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda, halkara maslahatynyň çäklerinde “Oguzkent” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisini...

Dowamy
Aşgabatda ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň  28-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen ÝHHG-niň Baş se...

Dowamy
Aşgabatda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi açyldy

2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabat şäherindäki “Oguzkent” myhmanhanasynyň binasynda Halkara Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi öz işine başlady. Maslahat Türkmenistanyň bu...

Dowamy