RSS

Habarlar

Türkmenistan we Belarus Respiblikasy-25 ýyl dostlukly we özarabähbitli hyzmatdaşlyk

2018-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýy...

Dowamy
Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti Tährandaky YHG-nyň agza-ýurtlarynyň Parlament bileleşigniň maslahatyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähran şäherinde Yslam Hyzmatdaşlyk guramasynyň agza-ýurtlarynyň Parlament bileleşigniň maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň işi...

Dowamy
Türkmenistanyň we Hindistanyň Daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler

2018-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Hindistana özüniň gysga möhletleýin saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow Nýu-Delide Hindis...

Dowamy
Yslamabatda Türkmenistanyň we Pakistanyň arasynda syýasy geňeşmeleriň nobatdaky mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 14-16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti iki günlik sapar bilen Yslamabat...

Dowamy
Palestina Döwletiniň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Palestina Döwletiniň Daşary işler ministriniň orunbasary Mazen Şamiýanyň ýolbaşçylygyndaky we...

Dowamy
Koreýa Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

2018-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Koreýa Respublikasynyň täze Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Jin Ki Hun bilen duşuşyk boldy.  Duşuşygyň barş...

Dowamy
Türkmenistanyň we Malaýziýanyň Daşary işler ministrleri geljekde gatnaşyklary ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2018-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Malaýziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Malaýziýanyň wekiliýetine Daşary işler ministri Dato Sri...

Dowamy