RSS

Habarlar

Türkmenistanyň DIM-nde Koreý Milli Diplomatik Akademiýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Koreýa Respublikasynyň  Daşary işler ministrliginiň Milli Diplomatik Akademiýasynyň kansleri j-p Ço Býong Jeniň ýolbaşçylygynd...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji martynda Aşgabat şäherinde  Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň Türkmenistana bolan resmi saparyna gabatlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Mill...

Dowamy
Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary

2018-nji ýylyň 27-nji martynda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani resmi sapar bilen Türkmenistana geldi. Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Aşgabadyň Halkara howa...

Dowamy
Halkara synçylary: saýlawlar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi

2018-nji ýylyň 26-njy martynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň we Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilçilikli synçylar toparlaryndan düzülen halkara synçylaryň metbugat maslahaty boldy. Maslahata...

Dowamy
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topar: Türkmenistanda parlament saýlawlary ýokary işjeňlik ýagdaýynda geçdi

2018-nji ýylyň 26-njy martynda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň başlygy G.Myradow Mejlisiň deputatlygyna, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna geçirilen saýlawl...

Dowamy
BMG-niň Adam hukuklary baradaky Geňeşi “Sportyň we Olimpiýa ideallaryň üsti bilen adam hukuklaryna ýardam bermek” atly Rezolýusiýany kabul etdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary baradaky Geňeşiniň 2018-nji ýylyň 23-nji martynda Şweýsariýanyň Zenewa şäherinde geçirilen 37-nji mejlisinde, parahatçylygy we adam hukuklary berkitmekde...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşyk boldy

2018-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) halkara synçylar toparyna...

Dowamy