Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habary

2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde Türkmenistanyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen «Aziada – 2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy» atly halkara sport kongresini...

Dowamy
Minskde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 10-11-nji maýynda Minskde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belorus toparynyň nobatdaky 8-nji mejlisi geçirildi. Toparyň belarus bölegine Belarus Respublikasynyň Hökümeti...

Dowamy
Aşgabatda Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň binasynda Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşmak üçin Aşgabada G...

Dowamy
Türkmenistanyň we Rumyniýanyň arasynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Rumyniýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi j-p Sorin Wasile bilen duşuşyk geçirdi. Gepleşik...

Dowamy
Nýu-Ýorkda Ýeňiş gününe bagyşlanan surat sergisi geçirildi

2017-nji ýylyň 5-nji maýynda BMG-niň Nýu-Ýorkdaky baş edarasynyň binasynda Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň...

Dowamy
Kabulda türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 2-4-nji maýynda Owganystanyň paýtagty Kabul şäherinde howpszulyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-owgan toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Toparyň işine gatnaşmak üçin owgan p...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-palestina işewürler maslahaty geçirildi

2017-nji ýylyň 4-nji maýynda Aşgabatda türkmen-palestina işewürler maslahaty geçirildi. Işewür duşuşyga Palestina döwletiniň daşary işler ministriniň orunbasary Mazen Şamiýanyň ýolbaşçylygynda paýtagt...

Dowamy